Expres NIET Gevonden worden in Google

Tips en trucs

Katinka Hesselink augustus 2006

De meeste website-bouwers en website-eigenaars willen dat hun website in google gevonden wordt. Soms zijn er echter redenen om dat juist niet te willen. Matt Cutts, die google vertegenwoordigd in vragen van webmasters over gevonden worden e.d., geeft hiervoor de volgende tips. 

Als je enkele pagina's hebt waarbij je niet wil dat google ze indexeert, zet je de volgende metatag in je broncode: <META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX”>

Een voor de meeste webmasters wat omslachtige manier is de volgende:

Aan het URL voeg je toe: ?googlebot=nocrawl (dus het wordt bijvoorbeeld: www.katinkahesselnk.net/index.htm?googlebot=nocrawl). Vervolgens zet je in je robot.txt file de volgende twee regels:

User-agent: Googlebot
Disallow: *googlebot=nocrawl

Deze laatste methode wordt niet aangeraden overigens. 

Wel aangeraden worden de volgende methodes:

Hele websites of directories niet laten doorzoeken: 

  1. bescherm ze met een password in een .htaccess file
  2. robots.txt file. Google levert een eenvoudige robots.txt controleer-gadget om files te testen voor je ze online zet.

Je kunt pagina's weg laten halen uit de index met de url removal tool

Bronnen