Theosofische literatuur

Boeken over theosofie

Inleiding in theosofie

Regeneratie van de mens, Radha Burnier
Radha Burnier, presidente van de Theosofische Vereniging leidde in 1990 een serie gesprekken over het onderwerp spirituele transformatie. In deze gesprekken komen diverse aspecten van de theosofische traditie ( Krishnamurti, Blavatsky en Oosterse wijsbegeerte ) impliciet aan bod, zonder dat het te moeilijk wordt. Een goede inleiding.
Een benadering van theosofie, Danielle Audoin
In dit boekje geeft Danielle Audoin een inleiding in het theosofisch denken over de relatie tussen individu en universum . Ook wordt ingegaan op de spirituele samenstelling van de mens en de energieŽn in het menselijk aura. Met citaten uit Jiddu Krishnamurti's 'Aan de voeten van de Meester' en Annie Besant.
Brieven die me hebben geholpen / 1, William Q. Judge
Dit klassieke werkje uit de 19e eeuw is nog steeds onder veel theosofen zeer geliefd. Het gaat vooral in op het spirituele pad en de relatie tussen leerling en meester . Het theosofisch denken over dit onderwerp wordt helder uit de doeken gedaan.
De oceaan van theosofie, William Q. Judge
Ook dit werk is klassiek. Judge geeft een inleiding op thema's als karma, reÔncarnatie, de samenstelling van de mens, de meesters en de relatie tussen mens en wereld . Onvermijdelijk gedateerd is de behandeling van de relatie met het wetenschappelijk denken. Desondanks een goede inleiding op theosofie. 
De zevenvoudige samenstelling van de mens, Leoline L. Wright
Een nuttige introductie op de zevenvoudige samenstelling van de mens.
De sleutel tot de theosofie, H.P. Blavatsky
Blavatsky's inleiding tot de theosofie . Ze gaat in op de esoterische lijn in de Westerse geschiedenis waar ze op voort wil bouwen, op haar eigen invulling van theosofische begrippen als evolutie, de mens, karma en reÔncarnatie en op de plek van de Theosofische Vereniging in de wereld.
Meer boeken van Blavatsky
Op de Drempel van het Heilige Pad, Joy Mills
Licht op het Pad
is een wegwijzer op het spirituele pad .
Joy Mills, voormalig presidente van de Amerikaanse afdeling van de Theosofische Vereniging (Adyar), geeft een inleiding op dit boekje van Mabel Collins. Ze maakt de slag van het 19e eeuwse taalgebruik naar het leven in de 21ste eeuw. De tekst van Licht op het Pad is integraal opgenomen.
Meer theosofische klassiekers
Leven in wijsheid, Joy Mills
Introductie op de Geheime Leer van H.P. Blavatsky , waarbij de groei van ons eigen bewustzijn centraal wordt gesteld.
(niet meer in druk)
Meer theosofische klassiekers
Leringen over leerlingschap, S.S. Varma
Heldere introductie in het klassieke theosofische denken over Meesters en hun leerlingen . Citaten uit de Brieven van de Meesters worden afgewisseld met een heldere uitleg.
Meer theosofische klassiekers
Theosofie en christendom, H.T. Edge
Een theosofische interpretatie van de relatie Christendom - Esoterie. Met interessante ideeen over de oorsprong van Christelijke beelden als kruiziging, doop en zondeval.
Occulte woordentolk, G. de Purucker
Onmisbaar naslag werkje voor wie dieper op het theosofisch denken in wil gaan. Per lemma behoorlijk veel informatie.
Meer van G. de Purucker
Ganesha
Woordenboekje waarin termen uit diverse spirituele tradities kort worden uitgelegd. Veel Sanskriet, maar ook termen uit de Kabbalah. Een selectie hieruit
(niet meer in druk)
Levensvragen, G. de Purucker
Een verzameling lezingen over het theosofische pad van G. de Purucker. Tijdens zijn leven was hij leider van het Theosofisch Genootschap. 
Grondslagen van esoterische filosofie, H.P. Blavatsky
Inleiding op Blavatsky's twee grote werken: Isis Ontsluierd en De Geheime Leer
. Geselecteerde teksten hieruit worden ingeleid aan de hand van aantekeningen die tijdens haar leven gemaakt zouden zijn. Een goede inleiding op Blavatsky's basis-ideeŽn en daarmee op het theosofisch denken.
Een weg tot zelfontdekking, I.K. Taimni
I.K. Taimni was een goede leraar over de verschillende yoga tradities . Dit boek geeft een inleiding op zijn meer specifieke werken over een aantal van deze tradities. De yoga traditie wordt ingebed in een levensvisie waarin karma, reÔncarnatie en de onderliggende eenheid van alles centraal staan.
Meer van I.K. Taimni

Meer theosofische boeken

Meer spirituele boekentips