Beste Boeken van Jiddu Krishnamurti

Katinka Hesselink 2007-2014

Zie ook de Nederlandstalige biografieŽn van Jiddu Krishnamurti, met een korte beschrijving en meer spirituele boekentips.

Innerlijke Vrijheid, Jiddu Krishnamurti

Zonder twijfel Krishnamurti's bekendste werk - en niet voor niets: vrijheid is het centrale thema in zijn leringen.

Het boek begint met Krishnamurti's gesprekken in 1968-'69 met Swami Venkatesananda over verschillende yoga-systemen: Karma, Bhakti, Raja en Jnana yoga en over spreuken uit de Oepanishaden. Verder bevat het boek toespraken, gehouden in Madras, over onderwerpen als vrijheid, de kunst van het zien, het najagen van genoegens enz. Dit is een van Krishnamurti's belangrijkste werken en het is goed vertaald. Eenvoudig uitgegeven paperback met een geel omslag waarop een afbeelding van Krishnamurti onder een paraplu (parasol?).

Wat doe jij met je leven? Jiddu Krishnamurti

Geput is uit het Verzameld Werk van Jiddu Krishnamurti om antwoord te geven op de vraag die elk nadenkend jong mens zichzelf stelt: wat ga je doen met je leven?

Thema's die hierbij aan bod komen zijn: zelfkennis en omgaan met je emoties, de plek van onderwijs, omgaan met anderen, ambitie en relaties.

Het leven zelf nodigt je uit keuzes te maken. Op allerlei terreinen - relaties, familie, school, werk, de maatschappij, de wereld - zijn er uitdagingen, soms zo veel dat wie het niet meer weten. J. Krishnamurti heeft in talloze gesprekken met mensen afkomstig uit verschillende culturen en milieus, getracht antwoorden te vinden.

Krishnamurti doet dat op zijn onnavolgbare en onbevooroordeelde manier, vooral door vragen te stellen. Zijn redeneringen zijn helder en voor iedereen te volgen. Ze zijn doortrokken van een groot respect voor het individu en de uniekheid van ieder mens en verwerpen iedere autoriteit buiten onszelf.

In deze tijd mag ieder zelf bepalen hoe hij of zij zijn of haar leven wil inrichten. Dit boek wil je behulpzaam zijn bij het zoeken van je eigen weg. Het biedt momenten van reflectie en bezinning, van even tijdloos stilstaan bij de dingen die er zijn en je laten inspireren door de ruimte tussen de woorden.

De mooiste meditaties van Krishnamurti

Krishnamurti aan zichzelf: meditatieve fragmenten. In de serie 'Meesters' van Happinez kwam deze nooit eerder vertaalde selectie van citaten uit.

Innerlijke eenvoud, J. Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti behandelt het onderwerp Innerlijke Eenvoud (misschien ook wel als onschuld te vertalen) aan de hand van de thema's: zelfkennis, conditionering, geestelijk verval, en heelheid. De commentaren zijn even zovele pleidooien voor 'eenvoud' in denken, spreken en handelen.

In 'Innerlijke eenvoud' geeft de wereldberoemde Indiase leraar Krishnamurti praktische antwoorden op belangrijke levensvragen, die ieder mens zich wel eens stelt: 'Waar gaat het in het leven om ? 'Wat is liefde?' en 'Hoe kan ik leren omgaan met de dood?' In zijn gesprekken met mensen legt Krishnamurti de nadruk op de noodzaak van zelfkennis. Met warmte en intensiteit behandelt hij tal van onderwerpen waarbij hij telkens weer laat zien dat complexe problemen alleen met eenvoud op te lossen zijn.

Waar zijn wij naar op zoek
Waar zijn wij naar op zoek
J. Krishnamurti

'Bemin het Leven in haar volheid'. Een boek waarin de plek van de dood middenin het leven onder ogen wordt gezien. Hoe volgen de generaties elkaar op? Is hierbij ruimte voor iets nieuws of moet alles 'respectabel' zijn? Vragen te over - waarbij Krishnamurti op voor hem gebruikelijke wijze hypocrisie aan het licht brengt en aan kaart.

Einde van de tijd, J. Krishnamurti & D. Bohm

De fysicus David Bohm was levenslang in gesprek met Jiddu Krishnamurti. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod als 'het wezen van de tijd', 'wat is de bron van bewustzijn', en heel belangrijk 'hoe komt het dat de mens zo in conflict is'.

Een wereld in crisis, J. Krishnamurti

'Leven in onzekere tijden'. Teksten over hoe de toestand in de wereld iets zegt over onze eigen bewustzijnstoestand. Ons er voor afsluiten kan niet: oorlog, honger en ziekte hebben ook met ons te maken, zelfs als we het zelf niet hoeven doormaken.

Het Web van het denken, J. Krishnamurti

In dit boek staan de conditioneringen van ons denken centraal. Dit onderwerp is misschien wel de kern van Krishnamurti's boodschap. Hoe bewust denken we? In hoeverre is ons denken slechts een kopie van het denken van de mensen in onze omgeving? Staan we los van de problemen uit het verleden?

Ik zie hier een aantal oude vrienden - en daar ben ik blij om. Er zijn zeven toespraken en daarom moeten we ons heel nauwkeurig verdiepen in wat ik zeg. Dat beslaat het hele gebied van het leven. Ik verzoek hen die me al eens vaker hebben gehoord wat geduld te oefenen, en het me niet euvel te duiden als ik me herhaal, want herhaling heeft een zekere waarde. Vooroordelen hebben iets gemeen met idealen, overtuigingen en geloof. We moeten samen kunnen denken; maar onze vooroordelen, onze idealen etc. beperken het vermogen en de energie die nodig zijn om samen te denken, waar te nemen en te onderzoeken, ten einde voor onszelf te ontdekken wat er zich achter al deze verwarring, ellende, verschrikkingen, vernielingen en dit afschuwelijke geweld in de wereld bevindt. Willen we niet alleen begrijpen wat zich in de buitenwereld afspeelt, maar ook de oorzaak en betekenis zien, dan moeten we in staat zijn samen waar te nemen - niet zo dat jij op de ene manier waarneemt en ik op een andere, nee, we moeten samen hetzelfde waarnemen. Die waarneming, dat onderzoek worden verhinderd als we ons vastklampen aan onze vooroordelen, onze eigen ervaringen en ons eigen begrip. Samen denken is enorm belangrijk omdat we ons tegenover een wereld bevinden die in een snel tempo desintegreert en degenereert, een wereld zonder gevoel voor moraal, waarin niets heilig is, waar niemand respect heeft voor de ander.

Laat het verleden los, J. Krishnamurti

De kern van Krishnamurti's leer: hoe staan we in verband met elkaar, met ons eigen verleden? Hoe kan ons denken werkelijk vrij zijn?

Ook dit boek beoogt een samenvatting te geven van de gedachten van Krishnamurti. De kern daarvan is dat de mens, die de waarheid wil inzien, zich los moet maken van elke gebondenheid: aan familie, nationaliteit, ideologie, geloof en aan verlangen. Inzicht in deze gebondenheid brengt een plotselinge, totale verandering teweeg in de mens, die daardoor bijdraagt aan de hoognodige verandering van de wereld.

Krishnamurti, afkomstig uit India, is al ruim 60 jaar beroemd en geliefd, ook in Nederland. Hij heeft geen beweging of sekte gesticht - dat zou immers tot gebondenheid leiden. Hij wil ook niet gezien (laat staan aanbeden) worden als leraar; hij reikt suggesties aan. Men hoeft niets te leren, niet te mediteren of zich terug te trekken uit het alledaagse leven; toch zijn zijn suggesties allesbehalve eenvoudig te verwerken.

Deze kennismaking met Krishnamurti is vooral gebaseerd op vraag-en-antwoord dialogen. Een uitgebreide biografische inleiding completeert de zaak: Krishnamurti's relatie met de theosofen wordt uitgelegd en de centrale waarden die uit de haast Socratische dialogen spreekt krijgt een plek.

Krishnamurti van dag tot dag, J. Krishnamurti

Eeuwig - nu : dagelijkse meditaties. Net als de dagboeken is dit boekje een voorbeeld van de meer meditatieve teksten van Krishnamurti's hand. In dit geval zijn er per dag van het jaar citaten uit gezocht - voor je dagelijkse portie Krishnamurti.

365 Jiddu Krishnamurti citaten: over o.a. autoriteit, afhankelijkheid, conditionering, liefde, relaties, angst en religie.

Het beleven van vreugde vereist diepgang

Leven en dood, J. Krishnamurti

Angst voor de dood is in zijn opvattingen geen vrees voor het onbekende, maar juist de angst het bekende te verliezen. Krishnamurti predikt de eenvoud om de problemen van het leven tegemoet te treden. Hij spreekt over de dood zonder daarbij een bepaalde religie als uitgangspunt te nemen: zijn denkbeelden zijn van waarde voor iedereen.


Als een wit zeil op de blauwe zee - Het mooiste uit Krishnamurti

De laatste jaren verscheen er bij uitgeverij Synthese een kleine twintigtal vertaalde geschriften uit het omvangrijke oeuvre van de internationaal beroemde Indiase levensleraar Jiddu Krishnamurti (1895-1986). Hans van der Kroft, bestuurslid van de Stichting Krishnamurti Nederland, nam veel van de vertalingen hiervan op zich en selecteerde op verzoek van de uitgeverij voor dit boek hieruit de mooiste uitspraken en inzichten van de man die vooral streefde naar onvoorwaardelijke vrijheid voor iedereen en dus iedere vorm van autoriteit of leer verwierp ten faveure van de rijkdom van het hier en nu. In Nederland is de man geen onbekende omdat in Eerde bij Ommen vanaf 1924 het Europese hoofdkwartier van de organisatie rondom hem, de Orde van de Ster in het Oosten, was gevestigd. Het thematisch bereik loopt onder andere van karma, via gehechtheid, aandacht, huwelijk en seks tot en met computers.


Krishnamurti over krishnamurti - de complete dagboeken

Nieuwe uitgave inclusief de in het jaar 2000 ontdekte tweeendertig nieuwe pagina's. Deze laatste bleken volledig aan te sluiten bij de eerdere teksten, welke laatste in 1981 bij Ankh-Hermes vertaald werden met de Nederlandse titel 'Aantekeningen'; niet te verwarren met de twee later in de jaren tachtig gevonden en gepubliceerde zelfreflectieve documenten: 'Dagboek' en 'Laatste dagboek'.

Het wordt met recht een uniek document genoemd, daar de auteur nu recht vanuit zijn mystiek hart spreekt en zich nu eens niet merendeels met zijn bekende retorische vragen en argumentatieve bijzijdes tot de lezer richt. Dat maakt identificatie des te makkelijker, temeer hij hier zijn spiritueel in de wereld van alledaag staan en zijn engagement met de wereld beschrijft.

Deze alles omvattende visie straalt van iedere bladzijde, vol onmetelijke po√ęzie, wijsheid, natuurbeschrijvingen en elegantie. Die spirituele gemoedstoestanden gingen vaak gepaard met hevige fysieke pijnen, die voor hem een essentieel onderdeel van het rijpingsproces vormden. Mooie omslagfoto van de auteur op de rug gezien, terwijl hij op een zandstrand wandelt.