Wie zich wijs opstelt, is eerlijk, niet arrogant, hij liegt en bedriegt niet,
hij lastert en roddelt niet en is niet haatdragend.
Hij stijgt uit boven het kwaad van hebzucht en gierigheid.

Wie gericht is op sereniteit moet macht verwerven over slaperigheid, doezeligheid en apathie.
Geen plaats voor luiheid, geen toevlucht in trots.

Laat je niet verleiden tot liegen, wees niet gehecht aan de vorm.
Zie door alle vormen van trots heen en ga je weg zonder geweld.

Wind je niet op over het oude, stel je niet tevreden met het nieuwe.
Treur niet om wat verloren is gegaan en laat je niet beheersen door begeerte. 


(Uit de Sutta Nipana, in de vertaling van H. saddhatissa.
Nederlandse vertaling van het boekje "De leringen van Boeddha", samengesteld door Jack Kornfield, uitgegeven in Nederland door Altamira-Becht, 2000, blz. 3)