Alle wezens beven voor geweld.
Allen vrezen voor de dood.
Allen hebben het leven lief.

Zie jezelf weerspiegeld in anderen.
Wie kun jij deren?
Wat kan jou deren?

Wie geluk zoekt in het pijn doen van wie geluk zoeken
vindt het geluk nooit.

Je broeder is net als jij.
Hij wil gelukkig zijn.
Doe hem nooit kwaad,
dan vind ook jij geluk
als je dit leven verlaat. 


(Uit de Dhammapada, in de vertaling van Thomas Byrom.
Nederlandse vertaling van het boekje "De leringen van Boeddha", samengesteld door Jack Kornfield, uitgegeven in Nederland door Altamira-Becht, 2000, blz. 9)