Boeddha's Tanden

Gehoord tijdens een 'Morning-talk' (St. Michaels House) *)

Een oude Chinese vrouw hoorde dat één van haar vrienden op zakenreis naar India zou gaan en verzocht hem één van Boeddha's tanden voor haar mee te brengen. De handelsman reisde naar India maar vergat het verzoek van de oude vrouw volkomen en herinnerde het zich pas toen hij weer bijna thuis was. Hij zag een dode hond aan de kant van de weg liggen en trok hem een tand uit en gaf die aan de oude vrouw als reisgeschenk uit India. De oude vrouw was er buitengewoon blij mee, bouwde een schrijn voor de tand en samen met haar vrienden bad zij dagelijks daarvoor. Na enige tijd begon de tand te glanzen en een opvallend licht uit te stralen. Zelfs toen de handelaar haar verklaarde dat het niets dan een hondetand was, duurde het stralen van de tand voort, z6 sterk was het geloof en de overgave van de oude vrouw.

*) In St. Michael’s House (voorheen het landhuis ‘De Duinen’) te Naarden is sinds 1925 het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum) gevestigd.