Ontwikkel een geesteshouding als de aarde, Rahoela. De mensen gooien van alles, schoon en vies, op de aarde - mest en urine, speeksel, pus en bloed - maar de aarde zit hier niet mee en keert zich niet vol walging af. Als je wordt als de aarde heeft geen enkel contact, prettig of onprettig, vat op je.

Ontwikkel een geesteshouding als water. De mensen gooien van alles, schoon en vies, in het water, maar het water zit hier niet mee en keert zich niet vol walging af. Ontwikkel een geesteshouding als het vuur, dat alles, schoon en vies, verbrandt, als de lucht, die over alles heen blaast, en als de ruimte, die nergens is vastgelegd.

Ontwikkel een vriendelijke geesteshouding, Rahoela, zo neemt haatdragendheid af; van mededogen, zo neemt ergernis af; van vreugde, zo neemt afkeer af; van gelijkmoedigheid, zo neemt onverenigbaarheid af.


Uit de Majjhima Nikaya, in de vertaling van A.L. Bashman, gevonden in Nederlandse vertaling in: Jack Kornfield's boek "De Leringen van Boeddha", uitgave Altamira-Becht, p. 23