Eens verbleef de Verhevene nabij Sawatthi ... en sprak:

"neem afstand van datgene wat niet van u is, bhikkhoes. Er afstand van te nemen is voor uw welzijn en geluk.
En wat, bhikkoes, is niet van u?
Het lichaam, bhikkoes, is niet van u ... gevoel ... waarneming ... mentale activiteiten ... bewustzijn,
bhikkoes, is niet van u, neem er afstand van.
Er afstand van te nemen zal voor uw welzijn en geluk zijn.

Het is alsof iemand het gras, de twijgen, de takken en het gebladerte van dit Djeta Bos zou meenemen,
verbranden of er mee zou doen wat hij wil, zou het dan in u opkomen te zeggen:
'deze persoon neemt ons mee, verbrandt ons, doet met ons wat hij wil?"

"Zeker niet, Heer."

"Waarom niet?"

"Omdat , Heer, wij het niet zelf zijn, noch is het iets dat ons toebehoort."

"Zo ook, bhikkoes, is het lichaam niet van u, neem er afstand van.
Er afstand van te nemen zal voor uw welzijn en uw geluk zijn.
Gevoel is niet van u ... waarneming is niet van u ... mentale aktiviteiten zijn niet van u ... bewustzijn is niet van u,
neem er afstand van.
Er afstand van te nemen zal voor uw welzijn en uw geluk zijn." 


(Een selektie predikingen uit de Samyoetta Nikaya, door John D. Ireland, 1983, Ned. Buddha-Dhamma Stichting, Den Haag, preek 39, blz. 40 - XXII, 33)