Boodschap van Z.H. de Dalai Lama

"Wij zijn allen mensen die naar geluk verlangen en het lijden willen ontkomen.

Wij zijn allen gelijk. Dit verlangen is bij ons allen aanwezig, ongeacht ras, natie of religie. Alle mensen hebben "het recht" dit geluk te bereiken.

Dit recht is op zichzelf niet voldoende. We moeten onszelf 'inspanning' getroosten het doel te verwerkelijken. In deze twintigste eeuw kan onze generatie alleen door 'samenwerking' dit te bereiken; persoonlijke pogingen of pogingen van één volk zijn niet bij machte dit te realiseren. Wij zijn immers allen van elkaar afhankelijk, en de verwerkelijking hangt van politieke en economische omstandigheden af.

Hiervoor is het van het hoogste belang gevoelens van universele verantwoordelijkheid en algemene broederschap te hebben.

Zonder dit zal het zeer moeilijk vallen, dit doel te bereiken. Alle religies hebben in de grond van de zaak deze doeleinden. Dit is ook het geval met alle politieke systemen en ideologieën; ook deze streven naar menselijk geluk. Maar tengevolge van zelfzuchtige motieven - een algemeen menselijke zwakheid - is het niet verwerkelijkt.

Het feit dat in één deel van de wereld hongersnood heerst, en er in andere delen een overschot aan voedsel is, betekent een gebrek aan broederschap."

Zie ook: boeken van de Dalai Lama