Beste boeken over het Boeddhisme

Het boeddhisme is een wereldreligie waarin de waarheid, niet een god, centraal staat. Het is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die werd gestart door Gautama Boeddha.

Volgens geschiedkundingen leefde Boeddha waarschijnlijk van ca. 450 tot ca. 370 v.Chr. in wat tegenwoordig Nepal is. Door moderne geleerden wordt ook ca. 480-400 v.Chr. gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit de geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat Boeddha stierf op 80-jarige leeftijd. Het Boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azi uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van heel Azi. Het tellen van Boeddhisten is lastig, omdat het Boeddhisme vaak wordt gecombineerd met andere religieuze tradities. Schattingen spreken wereldwijd van ongeveer 415 miljoen aanhangers.

Beginners Boeddhisme

Mijn recensies

Boeddhisme voor Dummies, Jonathan Landaw & J. Landaw

De voor Dummies serie is bekend om de goede, degelijke informatie en een heldere uitleg.
In dit geval: informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het Boeddhisme. Uitleg over de verschillende Boeddhistische stromingen. Daarnaast aandacht voor zowel ritueel als Boeddhistische filosofie en levensvisie.

Heeft voornamelijk positieve recensies van bol.com gebruikers.

Boeddhisme in alle eenvoud, Steve Hagen

Dit boekje geeft een helder beeld van vooral het Zen-Boeddhisme. De nadruk ligt op hoe deze vorm van Boeddhisme in de dagelijkse praktijk, ook hier in het Westen, vorm kan krijgen.

Al jaren een favoriet van de bezoekers van deze website.

Boeddhisme voor moeders, Sarah Napthali

Boeddhisme voor ouders (dus ook vaders). Heel praktisch advies voor een vreedzaam huishouden. Er is een dorp nodig voor het opvoeden van een kind: dus hoe zorg je dat het dorp op een lijn komt?

Heeft positieve recensies van bol.com gebruikers.
In de serie 'jonge denkers over...' onderzoekt Jan den Boer het Boeddhisme door Boeddhisten in Nederland te interviewen over belangrijke thema's. Ook gaat hij bij een Boeddhistische hoogleraar langs. Het resultaat is een dialoog met het Boeddhisme zoals dat in Nederland leeft.

Boeddhisme voor gevorderden

Mijn recensies

Uiteraard volgt hier onder geen uitputtende lijst. Dit is slechts een selectie van basis-teksten voor wie zijn kennis van het Boeddhisme wil verdiepen. De grens tussen beginner en gevorderde is niet echt te trekken zolang we toch niet verlicht zijn. Desondanks: hieronder ietwat zwaardere kost. 

In de voetsporen van de Boeddha
Thich Nhat Hanh

Dit boek is een echte aanrader voor wie dieper in wil gaan op de filosofie van het Boeddhisme. Zo staat er een grondige uitleg over karma in en worden de leringen van Hinayana (ofwel Theravada) en Mahayana Boeddhisme grondig uitgediept.

Heeft positieve recensies van bol.com gebruikers.

Vorm is leegte leegte is vorm, Thich Nhat Hanh

De Prajnaparamita Hartsoetra is een van de basis-teksten uit het Mahayana Boeddhisme. Thich Nhat Hanh is voornamelijk bekend om zijn vele werken waarin compassie en diepe menselijkheid centraal staat. In dit werk gaat hij in op wat wel 'de andere kant van het Mahayana Boeddhisme' genoemd zou kunnen worden: een inzicht in de 'leegte' (Sunyata) van alles waar we waarde aan hechten. Meer boeken van Thich Nhat Hanh

Heeft positieve recensies van bol.com gebruikers.
De Dhammapada bestaat uit een verzameling korte spreuken van Boeddha. Deze tekst hoort in de bibliotheek van elke Boeddhist thuis in de categorie: nachtkastje. In de Dhammapada wordt het praktisch: hoe te leven met frustraties, stress en dergelijke. De verantwoordelijkheid voor juist leven ligt bij jezelf en dit boek kan daar regel voor regel bij helpen.

Ik heb dit boek bij de boeken voor gevorderden gezet, maar het zou net zo goed bij de beginnersliteratuur kunnen staan. Met dit boekje heb je de klassieke leer van de Boeddha over het dagelijks leven zelf in huis. Vertaling van H. Kaviratna.