Citaten uit het Boeddhisme

Spreuken van Boeddha / Gautama Buddha

De gedachte manifesteert zich in het woord,
het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
Zoals de schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.

Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Timmerlieden vormen het hout;
pijlenmakers maken pijlen;
de wijze vormt zichzelf.

Gautama Boeddha Spreuken

Eťn kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten.

In deze wereld zal haat nooit beŽindigd worden door haat, maar door liefde; dit is een eeuwige waarheid...

Overwin woede met liefde, overwin het kwade met het goede. 

Overwin de vrek met vrijgevigheid, overwin de leugenaar met de waarheid

[Dhammapada 1.5 en 17.3]

Als jullie niet voor elkaar zorgen, wie zal er dan voor jullie zorgen? Al wie voor mij zou willen zorgen, moet de zieken verzorgen.

[Vinaya, Mahavagga 8.26.3]

Noot

Aangezien in het Mahayana Boeddhisme van alles aan Boeddha wordt toegeschreven dat vermoedelijk niet niet op de historische Boeddha terug gaat heb ik waar Gautama Boeddha bedoeld wordt (dus de historische Boeddha) dat expliciet aangegeven. Overal elders kan het elke ziener zijn geweest die een visioen van Boeddha had. Dit maakt de wijsheid niet minder waardevol.