De beste boeken van de Dalai Lama

Vrij van Religie ‘Vrij van religie: Een pleidooi voor ethisch bewustzijn en handelen in het dagelijks leven’

Dit boek is, buiten een eerder boek van de Dalai Lama, zonder precedent: hij schrijft een boek voor niet-Boeddhisten zonder het doel hen te bekeren.
Als Tibetaans Boeddhist is zijn benadering van ethiek – het centrale onderwerp van het boek ‘Vrij van Religie’ – automatisch anders dan dat van wie de debatten gevoerd door Westerse filosofen gevolgd heeft. In die terminologie komt wat Zijne Heiligheid geschreven heeft het dichtst in de buurt van ‘waardenethiek’ (virtue ethics): Motivatie is belangrijker dan effect, bij de vraag of iets juist handelen is.

Lees de rest van mijn recensie

De Kunst van het Geluk, Tenzin Gyatso (Dalai Lama) en Howard Cutler (psycholoog)

Over de zin van het leven . In dit boek heeft de Dalai Lama samen gewerkt met de psychiater Howard Cutler. De eeuwenoude Boeddhistische kennis over meditatie en het ontwikkelen van geluk wordt verrijkt met Westerse inzichten uit de klinische psychologie. Daarmee is dit boek een waardevolle ontmoeting van twee werelden geworden. 

Centraal staat zelfkennis. Daarbij hoort het versterken van positieve krachten in jezelf (liefde, mededogen etc.) en het afzwakken van negatieve krachten zoals haat, ego�sme en hebzucht. 

Dit boek heeft zeer veel positieve recensies van BOL.com gebruikers en is een van de spirituele bestsellers op Katinka Hesselink Net in 2007.


Vriendelijkheid en helder inzicht

De Dalai Lama in Nederland. De kring van liefdevolle relaties uitbreiden . Een praktische spirituele methode, in zeven stappen, voor het ontwikkelen van compassie. Beginnend bij het dagelijks leven worden uiteindelijk alle bewuste wezens mee genomen in een allesomvattende liefde. 

De Hart-Essentie van de Grote Perfectie . Dzog Chen is een meditatieve praktijk uit het Tibetaans Boeddhisme die wat doet denken aan het Zen Boeddhisme. In een zestal lezingen legt de Dalai Lama uit wat de essentie van deze school is en wat verschillen en overeenkomsten zijn met andere Tibetaans Boeddhistische scholen. 


De essenties van de Dalai Lama luxe box

Vier gebonden boekjes in EEN luxe doos.

In 'de essentie van de wijsheid' is een selectie van de belangrijkste lessen van de Dalai Lama opgenomen. Zijn uitspraken laten zien hoe we wijs kunnen leven. In 'de essentie van het geluk' leert de Dalai Lama ons omgaan met angst, onzekerheid, woede, verdriet: gevoelens die ons bij onze zoektocht naar geluk in de weg kunnen staan. 'De essentie van het evenwicht' bevat de belangrijkste adviezen van de Dalai Lama om innerlijk evenwicht te bereiken. In 'de essentie van het boeddhisme', legt de Dalai Lama de essentie van het Boeddhisme uit. 


De weg naar het nirwana

Een verzameling lezingen over de verschillende wegen naar Verlichting (ofwel Nirvana). Er wordt begonnen bij de vier edele waarheden en wordt vervolgens de waarden van het Boeddhisme verder uit gewerkt. Bij de lezingen is ook steeds de vraag en antwoord-sessie na afloop opgenomen.

Emotioneel bewustzijn, Dalai Lama & Paul Ekman

Paul Ekman is een vooraanstaand psycholoog op het gebied van emoties. In gesprek met ZH de Dalai Lama werkt hij dit onderwerp nog verder uit waardoor de wijsheid van het Boeddhisme verrijkt wordt met de modernste psychologische inzichten, en andersom.

Open je hart, Dalai Lama

Met behulp van meditatie en oefeningen leer je om te gaan met die emoties die liefde in de weg zitten.

De weg van de Leider, Dalai Lama en Laurens van den Muyzenberg

In een tien jaar durend gesprek zoeken de Nederlander Laurens van den Muyzenberg naar de essentie van leiding geven, plezier op het werk en het vinden van een balans tussen winst en betrokkenheid.
Uiteraard bevat het resultaat meditatie oefeningen en met nadruk op verantwoord ondernemen en ethisch leiderschap.

Vriendelijkheid en helder inzicht, Dalai Lama

De Dalai Lama in Nederland. De kring van liefdevolle relaties uitbreiden . Een praktische spirituele methode, in zeven stappen, voor het ontwikkelen van compassie. Beginnend bij het dagelijks leven worden uiteindelijk alle bewuste wezens mee genomen in een allesomvattende liefde.