De vijf aandachtsoefeningen

Mindfulness oefeningen op basis van de 5 lekengeloften

Thich Nhat Hanh

Boeken van Thich Nhat Hanh

Beschermen van leven - De eerste mindfulness oefening

Bewust van het lijden veroorzaakt door vernietiging van het leven, beloof ik van ganser harte om mededogen te beoefenen en het leven van mensen, dieren, planten en de aarde te leren beschermen. Ik heb het oprechte voornemen om niet te doden, niet toe te laten dat anderen doden, en geen enkele daad van geweld, in de wereld, in mijn gedachten, of in mijn manier van leven, goed te praten. Meer over eerbied voor leven, op basis van de gelofte niet te doden

Streven naar een rechtvaardige verdeling - De tweede mindfulness oefening

Bewust van het lijden veroorzaakt door uitbuiting, sociaal onrecht, diefstal en onderdrukking, beloof ik van ganser harte om te leren zorgzaam te zijn en me in te zetten voor het welzijn van mensen, dieren, planten en de aarde. Ik beloof van ganser harte me te oefenen in vrijgevigheid door mijn tijd, energie en materiŽle middelen te delen met allen die dat nodig hebben. Ik heb het oprechte voornemen niet te stelen en me niets toe te eigenen dat van een ander is. Ik zal het eigendom van anderen respecteren, en trachten te voorkomen dat anderen zich bevoordelen ten koste van mensen of andere levende wezens. Meer over vrijgevigheid, op basis van de gelofte niet te nemen wat niet gegeven wordt / niet te stelen.

Integriteit in menselijke relaties - De derde Minfulness Oefening

Bewust van het lijden veroorzaakt door onverantwoord seksueel gedrag, beloof ik van ganser harte om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en de veiligheid en integriteit te respecteren van individuen, paren, gezinnen de gemeenschap als geheel. Ik heb het oprechte voornemen geen seksuele relatie aan te gaan zonder dat er sprake is van liefde en een duurzame verbintenis. Ik beloof mijn eigen relatie en die van anderen te respecteren, ter wille van mijn eigen geluk en dat van anderen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en om te voorkomen dat paren en gezinnen uiteenvallen door onverantwoord seksueel gedrag. Meer over sexuele relaties op basis van de gelofte tot het vermijden van seksueel wangedrag

Zorgvuldig communiceren - De vierde Mindfulness Oefening

Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig spreken en het onvermogen om naar anderen te luisteren, beloof ik van ganser harte om te leren liefdevol te spreken en aandachtig te luisteren, om zo anderen blij en gelukkig te maken en hun lijden te verlichten. Wetend dat woorden geluk of leed kunnen veroorzaken heb ik het oprechte voornemen de waarheid te spreken en woorden te kiezen die bijdragen tot zelfvertrouwen, vreugde en hoop. Ik wil geen geruchten verspreiden en geen zaken bekritiseren of veroordelen waar ik niet zeker van ben. Ik zal niets zeggen dat kan leiden tot verdeeldheid of onenigheid, of tot het uiteenvallen van gezinnen of van de gemeenschap. Ik zal mijn uiterste best doen om elk conflict -hoe klein ook- te helpen oplossen en verzoening tot stand te brengen. Meer over juist spreken en eerlijkheid op basis van de gelofte niet te liegen

Bewust consumeren - De vijfde Mindfulness Oefening

Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig consumeren, beloof ik van ganser harte zorg te dragen voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid van mijzelf, mijn familie en de gemeenschap, door zorgvuldig te zijn met wat ik eet en drink, en met wat ik verder tot mij neem. Ik neem mij voor alleen die dingen te consumeren die vrede, welzijn en blijdschap bevorderen in mijn eigen lichaam en bewustzijn, en in het collectieve lichaam en bewustzijn van mijn familie en de maatschappij. Ik heb het oprechte voornemen om geen alcohol of enig ander bedwelmend middel te gebruiken en me te onthouden van het vergif in sommige voedingsmiddelen, televisieprogramma's, tijdschriften, boeken, films en gesprekken. Ik ben me bewust dat wanneer ik mijn lichaam of geest hiermee vergiftig, ik ontrouw ben aan mijn voorouders, ouders, de gemeenschap en de komende generaties. Ik zal mij inzetten om geweld, angst, boosheid en verwarring, in mijzelf en in de samenleving, te transformeren door een bewuste leefwijze. Ik ben me ervan bewust dat een dergelijk 'dieet' van het allergrootste belang is voor mijn eigen transformatie en voor de transformatie van de samenleving. Meer over juist consumeren, op basis van de gelofte bedwelmende middelen te vermijden.

THICH NHAT HANH is een Zen-Boeddhistische monnik, vredesactivist, geleerde en dichter. Hij is de stichter van de Van Hanh Boeddhistische Universiteit in Saigon, heeft gedoceerd aan de Columbia Universiteit en aan de Sorbonne, en woont nu in Zuid-Frankrijk. Daar tuiniert hij, werkt aan hulp voor behoeftigen, en reist over de wereld om de 'kunst van het aandachtig leven' te onderwijzen. Martin Luther King Jr. droeg hem voor voor de Nobelprijs voor de Vrede in 1967, met de woorden: ' Ik ken persoonlijk niemand die de Nobelprijs voor de Vrede meer verdient dan deze zachtmoedige monnik uit Vietnam.'
Dit artikel is een vertaling van fragmenten uit For a Future to be Possible: Commentaries on the Five wonderful Precepts, door Thich Nhat Hanh. Copyright 1993. Volg de links voor meer van de tekst.

Vertaling: Bart en Olga Meijer, voor Katinka Hesselink Net is 'aandachtsoefening' een aantal keer vervangen door 'mindfulness oefening'

Deze vijf aandachtsoefeningen zijn een gemoderniseerde versie van de vijf lekengeloften ofwel pansil = pancha sila

De oorspronkelijke Engelse tekst draagt de titel The Five Mindfulness Trainings en is te vinden op de site van Plum Village, het Zen boeddhistische klooster in Zuid-Frankrijk, ter hoogte van Bordeaux.