Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.

From: Tim
Date:
Thu Mar 29, 2001
Subject: sanskriet gedicht en getal Pi.

ik heb een erg oud sansriet gedicht gevonden of misschien beter een 'mantra' of een bezweringsformule of toch juist een openbaringsformule, een gedicht dus. ik heb oa. niet de juiste accent tekens op mijn toetsenbord maar zo correct mogelijk geschreven komt het hier op neer:

gopi bhagya madhuvrata
srgiso dadhi sandhiga
khala jivita khatava
gala hala rasandhara

-------

wat tamelijk naukeurig te vertalen valt als:

o heer [krishna], gezalfd met de yogurt
van de melkmeiden [melkweg] eredienst
o redder van de gevallenen, o meester van shiva,
alstublieft bescherm mij.

-------

elke klank in het sanskriet heeft een nummer-waarde, [het sanskriet is aanzienlijk ouder dan het hebreeuws dat een dergelijk systeem heeft, maar dit terzijde]. elke klank in het sanskriet heeft een nummerieke waarde tussen nul en negen en sommige lettergrepen hebben twee getalswaarden, 'ka' bijvoorbeeld laat zich vertalen als 'geest' en correspondeert ofwel met nul [0] of met een [1], afhankelijk van het 'bewustzijsniveau' dat het werk leest. want waar het 'hoogste' element van de -abstractie- 'geest' wordt geplaast is verschillend in de diverse religies.

ka =0

ka-ta-pa-ya =1

kha-tha-pha-ra =2

ga-da-ba-la =3

gha-dha-bha-va =4

gna-na-ma-sa =5

ca-ta-sa =6

cha-tha-sa =7

ja-da-ha =8

jha-dha =9

als de klankwaarden precies op dit gedicht worden toegepast krijg je de uiterst naukeurige waarde van het wiskundige getal-Pi-de diameter van de cirkel gedeeld door zijn omtrek. het gedicht zegt letterlijk:

0.3141592653589793238462643383279

als het decimale punt een cijfer naar rechts is verschoven krijg je 3.1415 wat de huidige rekeneenheid is om de oppervlakte van een cirkel te berekenen, om de exactheid te bereiken van 32 cijfers achter de komma van een Pi-getal moeten in deze tijd complexe computers worden gebruikt.

Pi is een 'transedent getal' in de wiskunde omdat de gebruikte formule geen exacte weergave is van het juiste berekende oppervlak, maw. er is altijd een rest getal wat overblijft, de cirkel valt wiskundig niet te sluiten of te bewijzen. met de aanvang van de cirkel -in de cirkel -in de cirkel -enz.enz. als -'gedachte van god' -begint het [inmiddels] geopenbaarde heelal zijn 'openbarings-cyclus' van ijle stof naar vaste stof aangevuurd door fohat het electries vuur en het dualisme van de Pi-getallen die de lichamen vormen, het gedicht lijkt een 'bewijs' van inzicht te zijn van een eenzame tibetaanse monnik aan de hoogste 'schepper' die niet schept maar denkt, een bewijs dat hij wijsheid heeft verworven over 'het karnen van het heelal' en begrip en inzicht heeft in de wordings geschiedenis en toekomst. en wellicht zodoende ontkomt aan het rad van wedergeboorte.

maar of dat genoeg is weet ik vanzelfsprekend niet....

het 'wordende getal' -is oa. prachtig beschreven in stanza IV en zijn toelichtingen van de DGHL (De Geheime Leer) van HPB (H.P. Blavatsky). pag:71 [oude uitgave]

tim