Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.

From: "eric blom" 
Date: Tue Feb 20, 2001
Subject: de ware held

Juist omdat het ego, de ziel en het zelf zichzelf presenteren gelijktijdig kunnen we egoloosheid beter begrijpen. Het zijn zonder een ego betekent niet het zijn zonder een een functioneel zelf. Mensen stellen zich een volledig verkeerd beeld voor van spiritualiteit en het doen verdwijnen van het ego. Het doen verdwijnen van het ego of zelf betekent een leeg bestaan zonder verlangens en behoeften. Kun je dit je voorstellen? Ik niet eigenlijk. Sommige mensen geloven werkelijk dat religie alles voor ze op zal lossen en dat het hun bevrijden zal van die zogenaamde lagere behoeften. Wat een illusie is dit. Je kunt verdringen, negeren en vermijden maar daarmee haal je het probleem niet weg. 

De mensen die werkelijke veranderingen doorvoerden en iets betekenden voor de wereld, hetzij op een niveau van spiritualiteit of op een meer materieel niveau waren geen lieverdjes. Dit waren doordouwers, mensen die met bezems tempels schoonveegden van allerlei gespuis die er rondliepen. Golgotha doordrenkten met de schuld van de mensheid in zich. Het waren driftkoppen en denkers die wisten wat ze deden. Het waren geen zweverige types die alleen in hun hoofd leefde maar verder niets wisten. Het waren geen zachtaardige watjes die naar de pijpen dansten van de samenleving of regeltjes van orde en regelmaat altijd door anderen opgesteld. Ze waren eigenwijs, koppig en wisten dat ze juiste beslissingen namen al was de hele wereld of een deel daarvan er tegen. Het waren ook geen mensen in blauwe jurken die tegen betaling jouw wel even zouden genezen. De held. Zoek je die? Kijk eens in jezelf!!

groetjes eric


From: Katinka Hesselink 
Date: Wed Feb 21, 2001 12:04pm
Subject: Re: de ware held

Hoi Erik,

> From: "eric blom" 
> Juist omdat het ego, de ziel en het zelf zichzelf presenteren
> gelijktijdig kunnen we egoloosheid beter begrijpen. Het zijn zonder een
> ego betekent niet het zijn zonder een een functioneel zelf. Mensen
> stellen zich een volledig verkeerd beeld voor van spiritualiteit en het
> doen verdwijnen van het ego. Het doen verdwijnen van het ego of zelf
> betekent een leeg bestaan zonder verlangens en behoeften. Kun je dit je
> voorstellen? Ik niet eigenlijk. Sommige mensen geloven werkelijk dat
> religie alles voor ze op zal lossen en dat het hun bevrijden zal van die
> zogenaamde lagere behoeften. Wat een illusie is dit. Je kunt verdringen,
> negeren en vermijden maar daarmee haal je het probleem niet weg. 

Lastig is dit. Ik ben het met je eens en met je oneens. Religie neemt uiteraard niets weg. Als we iets oplossen, doen we dat zelf. Ik geloof niet dat het doen verdwijnen van het ego een leeg bestaan betekent zonder verlangens en gevoelens. Aan de andere kant: is een bestaan leeg als er geen verlangens meer zijn? Dat je het probleem niet weg neemt door verdringen, negeren en vermijden lijkt mij duidelijk. Het is alleen wel mijn ervaring dat onder ogen zien een boel problemen oplost, en dat het resultaat (relatief gezien) toch ook duidt op het verdwijnen van het ego.

Ik bedoel niet dat mijn besef van ikheid verdwijnt, maar meer zoiets dat ik dingen minder persoonlijk neem, er minder emotioneel mee om ga. Dat betekent voor mij dat er juist meer kracht is om sterk te zijn, vanuit mijn eigen oordeel te handelen, e.d. Doordouwers hebben toch niet automatisch een groot ego? Voor mijn gevoel zijn de positieve doordouwers mensen die voorbij hun eigen belang kunnen kijken naar het grotere geheel en dan de moed hebben, de kracht hebben om te handelen. Dat laatste is erg zeldzaam, uiteraard. Maar daar was je het waarschijnlijk al mee eens. De kunst om voorbij je eigen belang te kijken naar het geheel heeft voor mij toch wel degelijk iets te maken met jezelf te vergeten. Alleen het vuur verdwijnt niet, uiteraard. Ik ben met je eens dat als het vuur verdwijnt, Samen met de persoonlijkheid, dat er dan niets gewonnen is. Krishnamurti noemde dit Passie. Hij klaagde dat zijn volgelingen zo weinig passie hadden. 

> De mensen die werkelijke veranderingen doorvoerden en iets betekenden
> voor de wereld, hetzij op een niveau van spiritualiteit of op een meer
> materieel niveau waren geen lieverdjes. Dit waren doordouwers, mensen
> die met bezems tempels schoonveegden van allerlei gespuis die er
> rondliepen. Golgotha doordrenkten met de schuld van de mensheid in zich.
> Het waren driftkoppen en denkers die wisten wat ze deden. Het waren geen
> zweverige types die alleen in hun hoofd leefde maar verder niets wisten.
> Het waren geen zachtaardige watjes die naar de pijpen dansten van de
> samenleving of regeltjes van orde en regelmaat altijd door anderen
> opgesteld. Ze waren eigenwijs, koppig en wisten dat ze juiste
> beslissingen namen al was de hele wereld of een deel daarvan er tegen.
> Het waren ook geen mensen in blauwe jurken die tegen betaling jouw wel
> even zouden genezen. De held. Zoek je die? Kijk eens in jezelf!!

Bovenstaande paragraaf vind ik prachtig,

groetjes,

katinka

=====

-Those who observe, learn, a whole life long.
-Wie observeert, leert , een heel leven lang.

=====

my own homepage:

http://www.geocities.com/katinka_hesselink/


From: "eric blom" 
Date: Wed Feb 21, 2001
Subject: Re: [theosofie-groep] Re: de ware held
----- Original Message -----

From: "Katinka Hesselink" 

> Hoi Erik,
>
> > From: "eric blom" 
> > Juist omdat het ego, de ziel en het zelf zichzelf presenteren
> > gelijktijdig kunnen we egoloosheid beter begrijpen. Het zijn zonder een
> > ego betekent niet het zijn zonder een een functioneel zelf. Mensen
> > stellen zich een volledig verkeerd beeld voor van spiritualiteit en het
> > doen verdwijnen van het ego. Het doen verdwijnen van het ego of zelf
> > betekent een leeg bestaan zonder verlangens en behoeften. Kun je dit je
> > voorstellen? Ik niet eigenlijk. Sommige mensen geloven werkelijk dat
> > religie alles voor ze op zal lossen en dat het hun bevrijden zal van die
> > zogenaamde lagere behoeften. Wat een illusie is dit. Je kunt verdringen,
> > negeren en vermijden maar daarmee haal je het probleem niet weg.
> Lastig is dit. Ik ben het met je eens en met je oneens. Religie neemt
> uiteraard niets weg. Als we iets oplossen, doen we dat zelf. Ik geloof
> niet dat het doen verdwijnen van het ego een leeg bestaan betekent zonder
> verlangens en gevoelens.

Je bedoelt dat de vibratie van deze gevoelens en verlangens dan naar een hoger plan getild worden?

> Aan de andere kant: is een bestaan leeg als er
> geen verlangens meer zijn? Dat je het probleem niet weg neemt door
> verdringen, negeren en vermijden lijkt mij duidelijk. Het is alleen wel
> mijn ervaring dat onder ogen zien een boel problemen oplost, en dat het
> resultaat (relatief gezien) toch ook duidt op het verdwijnen van het ego.
> Ik bedoel niet dat mijn besef van ikheid verdwijnt, maar meer zoiets dat
> ik dingen minder persoonlijk neem, er minder emotioneel mee om ga. Dat
> betekent voor mij dat er juist meer kracht is om sterk te zijn, vanuit
> mijn eigen oordeel te handelen, e.d. Doordouwers hebben toch niet
> automatisch een groot ego?

Nee eerder een grote persoonlijkheid denk ik. Ik had het woord ego in deze context dan beter niet kunnen gebruiken.

> Voor mijn gevoel zijn de positieve doordouwers
> mensen die voorbij hun eigen belang kunnen kijken naar het grotere geheel
> en dan de moed hebben, de kracht hebben om te handelen. Dat laatste is erg
> zeldzaam, uiteraard. Maar daar was je het waarschijnlijk al mee eens.

Ja daar was ik het wel mee eens.

> De kunst om voorbij je eigen belang te kijken naar het geheel heeft voor mij
> toch wel degelijk iets te maken met jezelf te vergeten. Alleen het vuur
> verdwijnt niet, uiteraard. Ik ben met je eens dat als het vuur verdwijnt,
> samen met de persoonlijkheid, dat er dan niets gewonnen is. Krishnamurti
> noemde dit Passie. Hij klaagde dat zijn volgelingen zo weinig passie hadden.

Het is de passie die het mogelijk maakt dingen te bewerkstelligen inderdaad.

Maar veel mensen proberen vanuit een spirituele traditie hun ego te doden maar nemen ook gelijk die passie mee en dit moet nu juist niet. In plaats van verlangens en emotioneel vuur bestrijden zullen we het op de een of andere manier moeten integreren zodat het zelf een stukje heler wordt en daadkrachtiger daardoor.

Groetjes eric


From: "Katinka Hesselink" 
Date: Thu Feb 22, 2001 
Subject: Re: de ware held

Hoi Erik,

Ik weet niet zeker of we het over dezelfde persoonlijkheid hebben, eigenlijk. Want voor mij is het ego hetzelfde als de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is datgene dat het *ik ben afgescheiden van de rest van de mensheid*-gevoel draagt. Met alle afweermechanismen van dien. 

De persoonlijkheid is datgene in jou en mij dat geconditioneerd is, door onszelf en onze omgeving. De persoonlijkheid is het vastroesten in groeven. In feite is de persoonlijkheid die groeven zelf, althans in de esoterische tradities waar ik mee bekend ben (voornamelijk theosofie, maar ik heb ook veel van Krishnamurti gelezen). Dus dan is het oplossen van de persoonlijkheid een kwestie van het oplossen van afweermechanismen, het groeien in liefde (of misschien: het toelaten van liefde), het deconditioneren en het opvullen van groeven, zoals hpb of de meesters het gezegd hebben (zie artikel van Louis Geertman in Theosofia, mijn website: over die groeven). 

Ik vermoed dat je het met het bovenstaande wel eens bent, en dat het dus verder een kwestie van terminologie is. 

Ik voeg nog wat tussen.

katinka:

> > Lastig is dit. Ik ben het met je eens en met je oneens. Religie neemt uiteraard niets weg. Als we iets oplossen, doen we dat zelf. Ik geloof niet dat het doen verdwijnen van het ego een leeg bestaan betekent zonder verlangens en gevoelens. >>

Erik:

> je bedoelt dat de vibratie van deze gevoelens en verlangens dan 
> naar een hoger plan getild worden?

Nee, niet echt. 

Meer dat het ego de gevoelens en verlangens kanaliseert, en dat met het oplossen ervan de energien (want wat zijn gevoelens en verlangens anders dan dat) vrijer kunnen stromen. Dat laatste geeft ook aan waarom het zo belangrijk is om emotioneel zuiver (als in altruistisch) te zijn: het vrij laten stromen van haatgevoelens is niet erg verstandig. Dit pad is niet zonder risico's, maar dat is een ander verhaal. 

Erik:

> het is de passie die het mogelijk maakt dingen te bewerkstelligen inderdaad. Maar veel mensen proberen vanuit een spirituele traditie hun ego te doden maar nemen ook gelijk die passie mee en dit moet nu juist niet. In plaats van verlangens en emotioneel vuur bestrijden zullen we het op de een of andere manier moeten integreren zodat het zelf een stukje heler wordt en daadkrachtiger daardoor.> 

Katinka:

Ik zou je houden bij je eigen pad, als ik jou was. Want opzichzelf weet je niet hoe het bij die mensen van binnen gaat, neem ik aan. Als deze mensen op deze manier vreedzamer en minder veroordelend worden, is dat misschien wel beter dan gefrustreerd en emotioneel. In elk geval is dat hun zaak en hun verantwoordelijkheid. Uit bovenstaande blijkt vooral (voor mij) dat dit blijkbaar niet jou pad is. Nou prima toch? 

groetjes,

Katinka Hesselink