Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.        

From:  "Paul Freriks"

Date:  Mon Feb 10, 2003  8:24 pm
Subject: licht.

Hoi allen.

Ik zag net een mailtje met het woord licht erin. Waren we hier aan tafel vanavond net over bezig.
Misschien dat iemand van jullie het weet.

Heeft iemand van jullie een wetenschappelijke verklaring voor het feit dat licht het altijd wint van duisternis?

Groeten

Paul Freriks.


From:  "Dijkstra, Renger"
Date:  Mon Feb 10, 2003  8:43 pm
Subject:  RE: [theosofie-groep] licht.

Het is maar de vraag of het licht altijd wint van de duisternis. Zwarte
gaten in het heelal doen immers het licht afbuigen en vervolgens verdwijnt
het zelfs daarin (dacht ik). Dus wat is sterker? Is dat wetenschappelijk of
semi-wetenschappelijk? Misschien is het de hoop in harten van vele mensen,
de hoop dat het licht toch nog overwint van het zwarte, de duisternis (dit
tegen beter weten in). Wellicht is het slechts een aanname dat het licht het
altijd wint van de duisternis, netzoals men vroeger aannam dat de aarde plat
was...

Met vriendelijke groeten, Renger Dijkstra


From:  "Paul Freriks"
Date:  Tue Feb 11, 2003  10:41 am
Subject:  RE: [theosofie-groep] licht.

Beste Renger.

Ja je hebt het goed aangevoeld. Zo bedoelden we het ook. Hoop. Ik zeg dan
tegen mijn kinderen: Niet mopperen dat het zo donker is: een kaars of een
lampje en weg is de duisternis. Ik zeg dan tegen ze (niet wetend of het
educatief verantwoord is) Zoek dus naar oplossingen en niet naar problemen.
Ik ben ook zeer benieuwd naar het antwoord van Karen. Dat zwarte gaten
overwinnen heb ik ook vernomen. Maar waar komen die zwarte gaten uit? In het
licht? Als je in het detail zou kunnen bewijzen dat licht overwint, geldt
dat m.i. ook voor de kosmos.

Hartelijke groeten

Paul Freriks.

From:  Katinka Hesselink
Date:  Tue Feb 11, 2003  4:39 pm
Subject:  Re: licht en erbarmen

Ik weet niet wat het spirituele licht betreft, maar gewoon, "fysiek" licht wint omdat duisternis slechts
de afwezigheid van licht is. Zodra er licht is, is duisternis afwezig. Heel simpel: steek een kaars aan. Ik weet niet of dat een antwoord is, maar voor mij wel.

groetjes,
Katinka

=====
Katinka Hesselink
-----------------------------
-Those who observe, learn, a whole life long.
-Wie observeert, leert , een heel leven lang.
-----------------------------
http://www.katinkahesselink.net


From:  "Blow Love around..."
Date:  Wed Feb 12, 2003  3:11 pm
Subject:  Re: [theosofie-groep] Re: licht en erbarmen

Katinka, andersom geldt ook: Zodra het donker is, is licht afwezig.

Wie wint het nou van wie?


From:  Katinka Hesselink
Date:  Thu Feb 13, 2003  10:24 am
Subject:  Re: licht en duisternis

Hoi,

Tja, de vraag was waarom licht van duisternis won. Ik weet niet dat dat altijd zo is.
Maar er is wel een duidelijk verschil tussen licht en afwezigheid van licht: licht is onderdeel van de schepping,
duisternis niet - ik bedoel, de afwezigheid van iets is niet iets dat geschapen is. Duisternis is bijvoorbeeld ook de afwezigheid van kennis, inzicht. Het is ongeschapen, leeg. Fysiek geldt dat licht een deeltje/golf is: de aanwezigheid van een trilling. Andersom (dat licht de afwezigheid van duisternis is) is dus minder waar dan dat duisternis de afwezigheid van licht is.

Theosofisch gezien zou je dus bijna kunnen zeggen dat  duisternis helemaal zo gek niet is. Licht is tenslotte meer een illusie (als in tijdelijk) dan duisternis. Een beetje deprimerend, maar levend in deze wereld van illusie, is de illusie van licht toch wel erg prettig.

ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.

groetjes,
Katinka


From:  "Blow Love around..."
Date:  Thu Feb 13, 2003  1:36 pm
Subject:  Re: [theosofie-groep] Re: licht en duisternis

>>Maar er is wel een duidelijk verschil tussen licht en
>>afwezigheid van licht: licht is onderdeel van de schepping,
>>duisternis niet - ik bedoel, de afwezigheid van iets is
>>niet iets dat geschapen is.

Sinds wanneer kan iets GEEN onderdeel zijn van de schepping? Duisternis lijkt mij net zo aanwezig als licht. Licht zou zonder duisternis  niet kunnen bestaan. Het bestaan is toch immers de kracht van de tegenstellingen? Tegenstellingen vullen elkaar aan. Zonder de een zou de ander niet bestaan.
Samen vormen zij een geheel. Denk aan Yin Yang....

>>Een beetje deprimerend, maar levend in deze wereld van illusie, is de
>>illusie van licht toch wel erg prettig.

Is het niet toevallig dat in 'illusie' het woord 'luz' verborgen zit, dat zoveel betekent als 'licht'??


Love
is the key
to your illusionary cage.
YOU ARE FREE!
YOU CAN FLY!


From:  meindert.putter
Date:  Thu Feb 13, 2003  1:40 pm
Subject:  Betreft: Re: [theosofie-groep] Re: licht en duisternis

Licht is per definitie een stoffelijke manifestatie en maakt dus onderdeel uit van de dualiteit.
Wat geestelijke verlichting betreft, is er lijkt er sprake van een bewustzijnstoestand. Licht en de relatie  met zien maakt deel uit van de wereld van object en subject, is dus een (bi)j effect van de schepping, naar mijn mening. Heeft alles met waarnemen en ervaring te maken. Zonder tegenstelling licht en duister is dit ervaren hoegenaamd niet mogelijk.

Vriendelijke groet,

Meindert


From:  "clifford7and7;
Date:  Fri Feb 14, 2003  7:23 am
Subject:  Betreft: Re: [theosofie-groep] Re: licht en duisternis van Meindert

> Licht is per definitie een stoffelijke manifestatie en maakt dus >
> subject, is dus een (bi)j effect van de schepping, naar mijn mening.

Dat is wel waar als we uitgaan van ons beperkte waarnemen. In de
innerlijke wereld van medidatie kom je echter ook Licht tegen, dat
is een ander soort Licht. Ons bestaan is een soort spiegel en
schaduwwereld van deze niet alleen innerlijke maar ook zeer
uitgestrekte dimensie. Het gaat hier niet om de moleculaire structuur
van Licht en zeker niet alleen om een rationele benadering. Het gaat
hier om 2 krachtvelden, zoals ons lichaam bij elkaar gehouden worden
door moleculaire afstoting en aantrekking. Tot slot de opmerking is
dat we hier bezig zijn als "theosofen" en niet als natuurkundigen.
En gaan we hier uit van een aantal theosofische veronderstellingen
en tibetaanse basis gedachten, die we hartelijk onderschrijven.


Clifford


From:  Katinka Hesselink
Date:  Fri Feb 14, 2003  1:07 pm
Subject:  Re: Re: Re: licht en duisternis

Hoi Blow,

Tja, Blijkbaar was ik niet helemaal duidelijk. Natuurlijk
is duisternis onderdeel van onze dagelijkse ervaring. Wat
ik bedoel is dat het niet ergens uit ontstaat. Het is er
altijd al. Als je de hele schepping weg zou denken (alle
sterren enzovoorts) blijft er automatisch duisternis over.

Katinka


From:  "frank visser
Date:  Mon Feb 17, 2003  6:19 pm
Subject:  Re: licht.


hi all,

licht is eindig; duisternis is oneindig.

ga maar na, zelfs de grootste sterren zijn speldepuntjes in een zee van duisternis.

duisternis is dus een goeie metafoor voor het Ene.

frank


   Date: Sun, 23 Feb 2003 23:25:29 +0100
   From: "Peter Walstra"
Subject: RE: Re: licht.

Hoi allen,

In eerste instantie kan ik gevoelsmatig maar moeilijk meegaan in het idee dat juist de duisternis zo onmetelijk en onoverwinbaar lijkt. Maar het probleem is volgens mij dat licht en duisternis vaak in
verschillende betekenissen worden gebruikt, waarbij licht doorgaans voor spiritualiteit staat en duisternis voor het tegenovergestelde, het kwade. Misschien is er ook nog een onderscheid tussen
duisternis als het niet-zichtbare, waar licht afwezig is (of lijkt te zijn) en krachten die vanuit duisternis werken en door hun doel of motieven als kwade of donkere krachten worden bestempeld. M.a.w. in hoeverre hebben we eigenlijk inzicht in wat duisternis is? Blavatsky vertelt bijv. het
volgende:

"Omdat de essentie van duisternis absoluut licht is, wordt de duisternis genomen als de passende allegorische voorstelling van de toestand van het heelal tijden pralaya, of het tijdperk van absolute
rust of van niet-zijn, zoals dit zich aan ons eindige verstand voordoet." (GL I p.69) en: "Volgens de stellingen van het oosterse occultisme is DUISTERNIS de ene ware werkelijkheid, de basis en de wortel van het licht, zonder welke dit laatste zich nooit zou kunnen manifesteren, zelfs niet bestaan. Licht is stof en DUISTERNIS zuivere geest. De wezenlijke metafysische grondslag van de duisternis is subjectief en absoluut licht, terwijl dit laatste in al zijn schijnbare pracht en
glorie alleen maar een groot aantal schaduwen is, omdat het nooit eeuwig kan zijn en eenvoudig een illusie of maya is." (GL I p. 70)

En Alice Bailey (D.K.) [sorry geen Nederlands boek bij de hand]:

"To the occult student, who has developed the power of the inner vision, the vault of Heaven can therefore be seen as a blazing fire of light, and the stars as focal points of flame from which radiate
streams of dynamic energy.  Darkness is light to the illumined Seer, and the secret of the Heavens can be read and expressed in terms of force currents, energy centres, and dynamic fiery systemic peripheries." (A treatise on cosmic fire p. 1060)

Dit idee van duisternis sluit zo wel goed aan bij wat Frank zegt. En misschien is de vraag dan wel of licht, voortkomend uit duisternis, het altijd van het kwaad wint. Ik vermoed, uiteindelijk, van
wel...

"De wet van het streven houdt alle erkenningen in. Het streven naar het Goede maakt gebruik van alle hogere paden, terwijl de toorn die in verzet is tegen de Kosmische Magneet, de laagste wegen kiest. Daarom worden de duistere krachten in de Kosmos versterkt door de lagere sferen. Op het moment van een beslissende verandering wordt de scheppingskracht van de volkeren levendig tot
uitdrukking gebracht en de Kosmos spant de krachten van het Licht voor de overwinning. Zo
zegevieren de stromen van Licht door onbegrensde kosmische werkzaamheid.
(Agni Yoga - Oneindigheid II #326)

Groeten,
Peter


From:  "clifford7and7
Date:  Thu Feb 27, 2003  6:52 am
Subject:  Re: licht. vervolg Peter W.


> In eerste instantie kan ik gevoelsmatig maar moeilijk meegaan in het
> idee dat juist de duisternis zo onmetelijk en onoverwinbaar lijkt.

In de oneindige ruimte (schijnt voor ons denken zo) lijkt het
licht door oneindige ruimte te snellen. Zo wordt althans het
waargenomen. Het kan inderdaad ook afgebogen en opgeslokt te kunnen
worden door zeer sterke donkere, soms onzichtbare zwaartepunten.
Volgens ingewijden is het zonlicht, de afspiegeling van het
goddelijk licht.

Daarbij zitten wij ter bescherming, in een soort cocon, en kunnen wij
zo onze eigen licht en duisternis scheppen. Zonder bloot te staan aan
zware kosmische krachten en stormen. Bij zware zonnestormen kunnen
sommige onder ons bijvoorbeeld heel depressief worden.

Wat ik wil zeggen is, dat ons waarnemen mbt. het zonnelicht en
goddelijke scheppende licht beperkt is. Dat is natuurlijk heel
jammer, maar als we in staat bijvoorbeeld multi-zintuigelijk waar te
nemen dan kijken we er hier heel anders tegen aan.

Zolang we met ons beperkte waarnemen proberen het echte licht te
verklaren blijven we heel veel zaken afwijzen, zeker als we ons
gevoel vanuit ons 5-zintuigelijk wezen belangrijk vinden. Erkenning
van ons beperktheid is hier wel een eerste stap. Hierna volgen
natuurlijk andere stappen. En herziening van eerdere standpunten over
licht.

> vanuit duisternis werken en door hun doel of motieven als kwade of
> donkere krachten worden bestempeld. M.a.w. in hoeverre hebben we

Duistere krachten , nouja de donkere kanten horen er gewoon bij. Het
is kinderlijk dit te onderschatten, duisternis hoeft niet altijd
gevuld te zijn met kwade dingen. Maar staat ook voor ruimte en
onbekende gebieden. Het kwade is vaak iets wat wij door vooroordelen
hebben gemaakt. Het is belangrijk om de donkere kant van ons denken
onder de loep te nemen. Met het bestuderen van bijvoorbeeld
Theosofie nemen wij een goeie stap.


From:  Katinka Hesselink
Date:  Thu Feb 27, 2003  9:48 am
Subject:  Re: duisternis

> > vanuit duisternis werken en door hun doel of motieven
> als kwade of
> > donkere krachten worden bestempeld. M.a.w. in hoeverre
> hebben we
>
> Duistere krachten , nouja donkere kanten horen er gewoon
> bij. Het is
> kinderlijk dit te onderschatten, duisternis hoeft niet
> altijd gevuld
> te zijn met kwade dingen. Maar staat ook altijd voor
> ruimte en
> onbekende gebieden. Het kwade is vaak iets wat wij door
> vooroordelen
> van hebben gemaakt.
Ik ben het met je eens dat duisternis eerder voor het onbekende staat, dan voor het kwade. En het onbekende is eng, misschien dat we er daarom het kwade van gemaakt hebben. 

Iets anders is dat Licht symbool staat voor geven, maar geven is niet iets dat je van de oergrond kunt verwachten.Wijzelf zijn al het gift van de eenheid.

Zomaar wat gedachten, groetjes,
Katinka

=====
Katinka Hesselink
-----------------------------
-Those who observe, learn, a whole life long.
-Wie observeert, leert , een heel leven lang.
-----------------------------
http://www.katinkahesselink.net


From:  "Kees"
Date:  Sat Mar 1, 2003  3:17 pm
Subject:  Re: [theosofie-groep] Re: duisternis

natuurkundig,
kijken we des nachts naar boven, zien we lichtjes (sterren) in de duisternis,
maar van deze duisternis weten we dat het vol zonlicht is, alleen zien we het
alleen maar daar waar er materie is wat het terugkaatst, maar het is er ook
ongezien, altijd

spiritueel:
1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
J o h a n n e s 1

Kees


From:  "Peter Walstra"
Date:  Sat Mar 1, 2003  8:14 pm
Subject:  RE: [theosofie-groep] Re: licht. vervolg Peter W.

> In de oneindige ruimte (schijnt voor ons denken zo) lijkt het
> licht door oneindige ruimte te snellen. Zo wordt althans het
> waargenomen. Het kan inderdaad ook afgebogen en opgeslokt te kunnen
> worden door zeer sterke donkere, soms onzichtbare zwaartepunten.
> Volgens ingewijden is het zonlicht, de afspiegeling van het
> goddelijk licht.
>
> Daarbij zitten wij ter bescherming, in een soort cocon, en kunnen wij
> zo onze eigen licht en duisternis scheppen. Zonder bloot te
> staan aan zware kosmische krachten en stormen. Bij zware
> zonnestormen kunnen
> sommige onder ons bijvoorbeeld heel depressief worden.
>
> Wat ik wil zeggen is, dat ons waarnemen mbt. het zonnelicht
> en goddelijke scheppende licht beperkt is. Dat is natuurlijk heel
> jammer, maar als we in staat bijvoorbeeld multi-zintuigelijk waar te
> nemen dan kijken we er hier heel anders tegen aan.
>
> Zolang we met ons beperkte waarnemen proberen het echte licht te
> verklaren blijven we heel veel zaken afwijzen, zeker als we ons
> gevoel vanuit ons 5-zintuigelijk wezen belangrijk vinden. Erkenning
> van ons beperktheid is hier wel een eerste stap. Hierna volgen
> natuurlijk andere stappen. En herziening van eerdere standpunten over
> licht.

Volgens mij komen we op hetzelfde uit, namelijk dat ons waarnemen mbt licht en duisternis erg beperkt is. En ook afhankelijk van onze ontwikkeling van de verschillende (grof en fijnstoffelijke) zintuigen.
Met name het niet echt kunnen doorzien van de duisternis, levert dus verwarring of --zoals Katinka terecht aangaf-- angst voor het onbekende.

> Duistere krachten , nouja de donkere kanten horen er gewoon bij. Het
> is kinderlijk dit te onderschatten, duisternis hoeft niet altijd
> gevuld te zijn met kwade dingen. Maar staat ook voor ruimte en
> onbekende gebieden. Het kwade is vaak iets wat wij door
> vooroordelen hebben gemaakt. Het is belangrijk om de donkere
> kant van ons denken onder de loep te nemen. Met het
> bestuderen van bijvoorbeeld
> Theosofie nemen wij een goeie stap.

Met dat laatste ben ik het zeker eens, want in de Theosofie is zelfkennis een belangrijk middel tot inzicht, zowel van het kleine als het grote. En is het juist in de eerste werkelijke confrontaties hierin
dat je je donkere kanten onder ogen komt (en dan niet zozeer alleen het denken, maar het geheel aan gedrag, emoties, denken, motieven etc). Dit hoort er inderdaad bij, is onderdeel van het groeiproces. Bedoel je dat het kinderlijk is om duistere krachten te overschatten? In ons eigen kleine wereldje is dat waarschijnlijk wel zo, maar niet als we het hebben over krachten die wij als mensheid toestaan zich te manifesteren door te veel vast te houden aan patronen van de oude tijd (bij gebrek aan een betere term). "Kwaad" is gewoon die kracht die de evolutie op een bepaald punt in tijd tegenwerkt en op houdt, en helaas kunnen die krachten op kosmische schaal niet worden onderschat.


Groeten,
Peter


From:  "Peter Walstra"
Date:  Sat Mar 1, 2003  8:39 pm
Subject:  RE: [theosofie-groep] Re: duisternis

> Iets anders is dat Licht symbool staat voor geven, maar
> geven is niet iets dat je van de oergrond kunt verwachten.
> Wijzelf zijn al het gift van de eenheid.

Treffend.

"Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken." (MattheŁs
5:13-16)

Peter