Zie voor de preciese code, de broncode van dit document

horizontale herhaling in h1CSss

verticale herhaling in een blockquote

geen herhaling in een h3 kopje