Webdesign terminologie

Broncode
Een HTML-document is eigenlijk een soort tekst-file die je kunt openen in een platte-tekst-editor zoals kladblok. Die tekst heet de broncode. Je kunt van een website die je online tegenkomt debroncode zien door in Internet Explorer te klikken op beeld, en vervolgens bron. In Firefox klik je ook op beeld, en vervolgens op pagina-bron. Iedere webdesigner die CSS wil toepassen zal de broncode van haar website(s) moeten kunnen bekijken en aanpassen.
Browser
Een programma om internet pagina's mee te bekijken. De bekendste is IE . Op Microsoft-besturingssystemen als Windows 98, Windows NT enzovoorts kun je ook de volgende twee gratis browsers gebruiken: Firefox en Opera .
Een professionele website-bouwer controleert elke website in minstens twee browsers. Logische candidaten hiervoor zijn dus Opera en Firefox.
CSS
Cascading Style Sheets. De moderne methode om de opmaak van een HTML -document of een hele website te regelen. Een extern CSS document regelt de opmaak van meerdere documenten (webpagina's dus) in een keer. Dit is uiteraard heel handig bij zowel het ontwerp als bij een redesign. Pagina's met unieke eisen kunnen intern met CSS ook van elk element regelen hoe het er uit ziet.
Doctype
Een webpagina hoort een doctype te hebben: dat wil zeggen een regel code waarin uitgelegd wordt welke programmeertaal er in de pagina gebruikt wordt. [ visie op doctypes ]
Externe links
Links van buiten de site.
Firefox
De tweede browser wereldwijd. Gratis en open source . Heeft als basis de Mozilla-browser.
HTML
De codeertaal die het meest gebruikt wordt op het internet. Versie 4.01 is de meest recente. Hierin zijn niet veel mogelijkheden meer om de opmaak van tekst te regelen. Dit wordt uitbesteedt aan CSS .
IE (Internet Explorer)
De browser die je mee geleverd krijgt met een Microsoft besturingssysteem. De huidige versie is IE7. IE7 heeft gelukkig betere CSS-ondersteuning dan IE6. IE8 zal dit nog beter gaan doen. IE5 wordt door minder dan een procent van de bezoekers gebruikt. IE6 heeft nog zeker 25% van de markt in handen. (juli 2009)
Interne links
Links binnen een website, bijvoorbeeld van de homepage naar een artikel of contact-pagina. 
Link-bait
Pagina's die extreem veel externe links opleveren. Vaak worden deze pagina's populair bij blogs of MSN-groepen. Linkbait wordt tegenwoordig expres gemaakt in een poging gratis externe links naar een website te krijgen. (zie SEO)
Mozilla
De Mozilla stichting zorgt ervoor dat IE concurrentie heeft. Hierdoor heeft Microsoft zich gedwongen gevoeld in haar volgende browser (IE7) CSS uitgebreider te gaan ondersteunen.
Open Source
Bij open source kan in principe iedereen de code van een programma aan passen. Firefox en de andere Mozilla -browsers zijn hiervan voorbeelden.
Opera
Alternatieve browser met goede CSS -ondersteuning. Gratis.
Quirks-mode
Browsers gaan in quirks-mode als ze aan de code kunnen zien, doorgaans door het doctype , dat de maker van de pagina geen of weinig rekening heeft gehouden met webstandaarden
ROI
Return of Investment: De zakelijke waarde van een project, bijvoorbeeld een website. Bij een hoge ROI levert een kleine investering veel op. Een lage ROI is zakelijk gezien onhandig.
Safari
De browser die meegeleverd wordt bij de Apple-pc (ook wel Mac genoemd)
SEO
Search Engine Optimalisation - ofwel zoekmachine optimalisatie
Validatie (Validation)
Bij computer programmeren is het gebruikelijk de code te valideren: te kijken of deze technisch correct is. Bij websites bouwen is dit nog geen algemeen gebruik. Het loont echter wel om dit te doen als je tegen problemen met je CSS of je HTML aan loopt. Zorg wel eerst voor een correct doctype .
Webstandaarden
W3C heeft in samenwerking met een stel actieve website-bouwers standaarden ontwikkeld over hoe een website gecodeerd zou moeten worden, omdat er geen eenduidige taal was. Deze webstandaarden zorgen ervoor (mits de browsers ze goed interpreteren) dat een website er in alle browsers redelijk uit kan zien. CSS is een voorbeeld van een taal die door W3C ontwikkeld is.
XHTML
Codeertaal die gebruikt wordt door de meest fanatieke website bouwers. XHTML is een kruising tussen XML en HTML. XHTML is, net als HTML 4.01 goed te gebruiken in combinatie met CSS.