In de EU wordt toegankelijkheid verplicht

Wetgeving en regulering van overheids-websites

Katinka Hesselink 2006

De Europese Unie (EU) heeft besloten dat per 2010 alle publieke websites aan toegankelijkheids-standaarden moeten voldoen. Per 2007 moeten zulke standaarden bepaald zijn.

Dit wil voor webdesigners zeggen dat in 2007 de EU richtlijnen zal hebben waar webdesigners naar kunnen verwijzen als ze klanten (al dan niet bij de overheid) van de waarde van toegankelijk webdesign willen overtuigen. Websites van de overheid zullen vanaf dat moment als ze opnieuw ontworpen worden aan die richtlijnen gaan voldoen.

Het doel van deze wetgeving is te voorkomen dat mensen die de kans lopen uitgesloten te worden, online volledig mee kunnen draaien. Groepen genoemd in het persbericht zijn ouderen, gehandicapten en werklozen. Gesignaleerd wordt dat op dit moment slechts 3% van de publieke websites volledig aan minimum-voorwaarden voor toegankelijkheid voldoen. Het aantal mensen met handicaps wordt op 15% van de bevolking geschat.

Bronnen