Google Adsense tips

Kanalen gebruiken als communicatie-middel met adverteerders

Katinka Hesselink, Januari 2007

Het is al een tijdje mogelijk dat adwords adverteerders op specifieke websites van adsense publishers adverteren. Deze advertenties worden niet per click, maar per duizend pagina impressies (pageviews - eCPM) betaald.

Sinds kort is het mogelijk voor website-eigenaren om die adverteerders te vertellen welke advertentie-kanalen het handigst voor hen zijn. 

Dit betekent dat kanalen nu niet alleen maar meer voor testen zijn, maar ook een communicatie-middel zijn geworen. Doordat google het toelaat dat je maximaal vijf kanalen per advertentieblok gebruikt, wordt het logisch om de types kanalen te maken voor plaatsing, kleur-stelling, type advertentie, type pagina en onderwerp.

Plaatsing

Je plaatst adsense meestal op meerdere plekken op een pagina. Zorg dat je voor elke plek een eigen kanaal hebt. Bijvoorbeeld:

Menu
Het kanaal voor adsense blokken onder je menu (zoals hier links)
Titel
Het kanaal voor adsense blokken die je onder je hoofd-kop zet
Onder
Het kanaal voor adsense blokken die je onderaan je artikelen zet voor de mensen die het artikel helemaal uit lezen.

Stappen bij het openstellen van kanalen voor adverteerders

  1. Geef in je adsense-account , onder kanalen, aan dat je wilt dat het kanaal van jou keus aan adverteerders getoond wordt (zie: instellingen bewerken > doelgerichtheid).
  2. Je geeft in het menu dat je dan krijgt aan of het om je homepage gaat (meestal niet) en vervolgens dat het om artikelen (of iets dergelijks) gaat.
  3. Vervolgens komt de cruciale stap: geef aan waar op het scherm dit blok te zien zal zijn. Bij ons voorbeeld 'menu' hoort dan 'links midden'.
  4. Daarna geef je met tekst aan dat het om een artikel gaat.

Jammer genoeg moet je alle velden in vullen. 

Kleurstelling

Hier hoef ik hier niet veel over te zeggen, want dit kanaal gaat je adverteerders niets aan. Gebruik kanalen voor kleurstelling bij het testen welke advertentiekleuren op jou site het beste werken

Type advertentie

Het is handig om te zorgen dat elke advertentie een kanaal heeft waaruit blijkt dat het een links-blok is, of een gewoon advertentie-blok . Hoe het ook zij, ook deze hoef je niet aan adverteerders open te stellen. 

Type pagina

Er zijn op een website doorgaans minstens twee types pagina. Er zijn pagina's met inhoud, zoals artikelen, en pagina's die slechts linken naar die artikelen. Deze pagina's noem ik hier  index pagina's . Index pagina's zijn voor adverteerders die betalen per keer dat een advertentie wordt getoond het interessantst. Om die reden is het handig om blokken op index pagina's een eigen kanaal te geven. De indeling van zulke pagina's is vaak ook anders. Dus het kan geen kwaad kanalen te maken als volgt:

Index midden
Kanaal voor een advertentieblok dat in het midden van de pagina staat en altijd zichtbaar is. Dit is voor adverteerders interessant. 
Index menu
Kanaal voor die index pagina's die ook een eigen menu hebben. 
Index kop
Kanaal voor een advertentieblok vlak onder de kop. 

Onderwerp

Normaal gesproken is adsense er heel goed in om het onderwerp van pagina's te bepalen. Dat is echter vooral van toepassing op de targeted ads die per click betalen. Als adverteerders aangeven dat ze op jou specifieke site willen adverteren, omzeilen ze het 'targeten' op onderwerp dat normaal gesproken bij adsense werkt. Op de meeste sites is dit prima, maar op een site met meerdere onderwerpen, zoals deze, kan het handig zijn om kanalen per onderwerp te maken, zodat adverteerders binnen een site kunnen kiezen voor pagina's die hen het meest passend lijken.