Taoisme spreuken en citaten

Verzameld door Wim Leys voor de Theosofische Loge Den Haag 2009

Citaten van Zhuang Zi , ca. 400 voj.

Ook wel Chuang-tzu en Zhuangzi genoemd

‘Eens op een dag droomde ik, Zhuang Zi, dat ik een vlinder was, een vlinder die fladderend rondvloog, tevreden met zichzelf, en zich niet bewust dat hij mij was. Plotseling werd ik wakker en begon ik me er rekenschap van te geven dat ik nog altijd Zhuang Zi was. Nu is het de vraag of ik Zhuang Zi ben die droomde dat hij een vlinder was, ofwel een vlinder die droomde dat hij mij was’.

Op de terugreis van het K'oen-loen-Gebergte verloor de Gele Keizer de donkere Tao-parel. Hij zond Kennis uit om haar te zoeken maar Kennis was niet in staat haar te begrijpen. Hij zond Verre Blik uit, maar Verre Blik was niet in staat haar te zien. Hij zond Welsprekendheid uit, maar Welsprekendheid kon haar niet beschrijven. Ten slotte zond hij Ledige Geest, en Ledige Geest keerde terug met de parel.

Om vissen te vangen gebruikt men aas. Heeft men de vissen gevangen, dan kan men het aas vergeten. Om konijnen te vangen gebruikt men een strik. Heeft men de konijnen gevangen, dan kan men de strik vergeten. Men gebruikt woorden om hun beteke­nis uit te drukken. Wordt de betekenis verstaan, dan kunnen de woorden vergeten worden. Waar vind ik een mens die woorden vergeet, opdat ik met hem praten kan?

Bron: Zhuang Zi: de volledige geschriften, vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper en andere vertalingen van het werk van Chuang Tzu.

Zie ook Tao Te Ching citaten en Richard Brooks over de Tau Te Tsjing