Theosofische literatuur

Boeken over theosofie en yoga

I.K. Taimni en yoga

I.K. Taimni was zeer goed ingelezen in de verschillende yoga tradities en zijn werk geeft daarnaast blijk van uitgebreide kennis van de theosofische literatuur en spiritualiteit.

Een weg tot zelfontdekking, I.K. Taimni
Dit boek geeft een inleiding op zijn meer specifieke werken over een aantal van deze tradities. De yoga traditie wordt ingebed in een levensvisie waarin karma, re´ncarnatie en de onderliggende eenheid van Alle Bestaan centraal staan.
De yoga sutra's van Patanjali, I.K. Taimni
De wetenschap van yoga
. Deze vertaling met commentaar van de klassieke yoga-tekst: de Yoga Sutras van Patanjali wordt op diverse yoga-scholen in Nederland gebruikt. Het is een onmisbaar naslagwerk voor wie serieus met yoga bezig is.
De vertaling staat op Bol.com nog aangegeven als die van C. Keus, maar feitelijk is de tekst van de 2010 editie grondig herzien en gemoderniseerd. Uiteraard is daarbij het oorspronkelijke Engels van I.K. Taimni als uitgangspunt genomen.
Zelf-realisatie door liefde, I.K. Taimni
De Bhakti-Sutra van Narada,
met commentaar. Hier wordt het pad van Bhakti-spiritualiteit uitlgelegd: devotie aan God, of Het Goddelijke. Dit aan de hand van deze sutra van Narada.
Het geheim van zelf-realisatie, I.K. Taimni
Pratyabhijna Hridayam van Ksemaraja
, met commentaar. Aan de hand van deze sutra wordt het pad van eenwording met het Goddelijke uit de doeken gedaan. Hierbij staat het herkennen van het eigen zelf als een met dat Goddelijke (Atman) en de overwinning van samsara (illusie) centraal.

Zie ook deze boeken over India en Indiase spiritualiteit.