Theosofische literatuur

Boeken over theosofie

Gotfried de Purucker

Occulte woordentolk, G. de Purucker

Onmisbaar naslag werkje voor wie dieper op het theosofisch denken in wil gaan. Per lemma behoorlijk veel informatie.

Levensvragen, G. de Purucker

Een verzameling lezingen over het theosofische pad van G. de Purucker. Tijdens zijn leven was hij leider van het Theosofisch Genootschap. 

De esoterische traditie, G. de Purucker

Over de mens en diens plek in het universum. Gebaseerd op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky. De evolutie van de mensheid - en elke individuele ziel - wordt geschetst. Daarnaast veel ruimte voor het spirituele pad en haar valkuilen.

Vier heilige jaargetijden, G. de Purucker

Over de zonnewendes: midzomernacht, midwinter - maar ook de lente-equinox en de herfst-equinox. Wat is hiervan de esoterische betekenis en hoe passen ze in de algemene evolutie van de mens?

Bron van Occultisme, G. de Purucker

: een moderne presentatie van de oude universele wijsheid gebaseerd op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky

Op basis van studiegroepen over De Geheime Leer van H.P. Blavatsky. We komen de bekende thema's der theosofie tegen (de sferen, de goden, het ontstaan van de kosmos, de meesters, reincarnatie, de oude religies van het Oosten, de weg van de mens, de innerlijke werelden, etc.), op eigen wijze ingevuld.

Beginselen van de esoterische filosofie, G. de Purucker

Een inleiding op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky

Dialogen van G. de Purucker: verslag van bijeenkomsten van de Katherine Tingley Memorial Group

Verslagen van de leringen die Gotfried de Purucker aan zijn esoterische studiegroep gaf. Oorspronkelijk waren deze leringen geheim.

Bedoeld voor mensen die al grondig ingewijd zijn in theosofische leringen en geschriften.

Aspecten van de occulte filosofie, G. de Purucker

Inleiding in theosofie - Onderwerpen die onder meer aan bod komen: kometen en meteoren, mensen en apen, de krachten van het heelal, vereisten voor het chelaschap, onsterfelijkheid en continuiteit; en meer dan 300 bladzijden met korte vragen en antwoorden over ethiek, wetenschap, filosofie en religie, zoals: Heeft Jezus geleden? Incarneren wij ooit als dieren? Hoe kan men zijn goeroe vinden? Is hypnose ooit gerechtvaardigd? Is de zon heet of koud?