Theosofische literatuur

Boeken over theosofie

Geschiedenis van de Theosofische Beweging

Het web der schepping, M. Bax
Een geschiedschrijving van de invloed van theosofie op Nederlandse vertegenwoordigers van de  (moderne) kunst. Marty Bax geeft en passant ook een goede inleiding op de geschiedenis van de theosofie. Theosofie blijkt een fundamentele invloed gehad te hebben op kunst en kunstnijverheid in het begin van de 20ste eeuw.
'...een kern van broederschap...' R. Jansen
Goede geschiedenis van de Theosofische Vereniging en aanverwante organisaties in Nederland.
Het bijzondere leven en invloed van Helena Blavatsky, Sylvia Cranston
Goede inleidende biografie in het leven van H.P. Blavatsky. Een keurige uitgave waarin ook aandacht is voor de grote invloed van Blavatsky op het 'nieuwe denken' en haar voorspellende inzichten met betrekking tot de wetenschap.
H. P. Blavatsky en de theosofische beweging, C.J. Ryan
Ietwat partijdige geschiedenis van de Theosofische Beweging in brede zin. Het gaat hierbij om een Blavatsky-centrische visie waarbij er vanuit gegaan wordt dat alles wat na haar dood in de Theosofische Vereniging (Adyar) gebeurt is fout was. Een goede inleiding op een aantal van de controverses die in de internationale theosofische discours tussen de verschillende theosofische organisaties nog steeds een rol spelen.
H.P. Blavatsky en de SPR, V. Harrison
Het grote schandaal in Blavatsky's leven was het SPR-rapport, waarin zij werd neer gezet als een ras-oplichtster. Iets minder dan een eeuw later gaf de SPR dit rapport uit waarin duidelijk wordt dat de brieven waar veel van de beschuldigingen op gebaseerd waren, waarschijnlijk vervalst zijn geweest.