Theosofische literatuur

Boeken over theosofie - Theosofische klassiekers

Beste en bekendste boeken van Helena Petrovna Blavatsky

De sleutel tot de theosofie, H.P. Blavatsky

Blavatsky's inleiding tot de theosofie. Ze gaat in op de esoterische lijn in de Westerse geschiedenis waar ze op voort wil bouwen, op haar eigen invulling van theosofische begrippen als evolutie, de mens, karma en reÔncarnatie en op de plek van de Theosofische Vereniging in de wereld.

De geheime leer, H.P. Blavatsky

Blavatsky's grote meesterwerk en esoterische Bijbel. Sinds de eerste uitgave in 1888 al een klassieker voor geÔnteresseerden in alternatieve wegen van denken over de werkelijkheid. 

Introductie tot de geheime leer, H.P. Blavatsky

De Geheime Leer van H.P. Blavatsky past geheel in de ontwikkeling van deze tijd nu steeds meer vooraanstaande denkers en wetenschappers de verbanden beginnen te zien tussen geest en stof, tussen de microcosmos (de mens) en de macrokosmos. Voor hen die De Geheime Leer wil leren kennen is dit een goede inleiding in de woorden van H. P. Blavatsky zelf. Dit boekje bevat ook foto's van HPB's handschrift en een historisch verslag van 'Het Schrijven van De Geheime Leer'.

Een toelichting op de geheime leer / Stanza's I-IV, H.P. Blavatsky

Nadat Blavatsky's 'Geheime Leer' uit kwam, is hierover met haar gediscussieerd in de Blavatsky Loge te London. Doordat Blavatsky zelf haar eigen werk toe licht is dit een goede hulp bij de studie van De Geheime Leer .

Geheime leer deel 3, H.P. Blavatsky

Uitgegeven na Blavatsky's dood, door Annie Besant. De eerste helft is een levensbeschrijving van diverse adepten en spirituele leraren. Dit vormt boeiende leesstof en een goede inleiding op het Theosofisch denken. De tweede helft bestaat uit Blavatsky's esoterische instructies en is juist erg moeilijk.

Drie wegen een pad, H.P. Blavatsky & M. Collins

De drie theosofische klassiekers op het gebied van het spirituele pad in een band: De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky, Licht op het Pad van Mabel Collins en Aan de Voeten van de Meester van Alcyone (de jonge Krishnamurti). Een nieuwe vertaling, zonder commentaar.

Deze mooie uitgave misstaat in geen boekenkast. Meer theosofische klassiekers

Grondslagen van esoterische filosofie, H.P. Blavatsky

Inleiding op Blavatsky's twee grote werken: Isis Ontsluierd en De Geheime Leer. Geselecteerde teksten hieruit worden ingeleid aan de hand van aantekeningen die tijdens haar leven gemaakt zouden zijn. Een goede inleiding op Blavatsky's basis-ideeŽn en daarmee op het theosofisch denken.

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies

Binnen de theosofische beweging zijn deze brieven altijd beschouwd als de essentie van Blavatsky's hoop en droom over de Theosophical Society. Ze geeft praktische tips over het theosofisch werk en stelt broederschap (en zusterschap) centraal.

Praktisch occultisme, H.P. Blavatsky

Blavatsky schreef honderden artikelen. Hiervan zijn slechts weinigen in het Nederlands verkrijgbaar. Dit boekje bevat twee van die artikelen. Zoals te verwachten zijn dit twee heel essentiŽle: ze gaan over haar visie op occultisme en spirituele transformatie. Hierbij zet ze ethiek en zuiverheid centraal.

Occulte verhalen, H.P. Blavatsky & W.Q. Judge

Dit is een collectie zeer spannende occulte verhalen waarin het occultisme en haar krachten als zeer echt en beangstigend worden neer gezet. De verhalen van Judge zijn daarbij iets moralistischer en kalmer, maar daarom niet minder inspirerend.

Over Helena Petrovna Blavatsky

Het bijzondere leven en invloed van Helena Blavatsky, Sylvia Cranston

Goede inleidende biografie in het leven van H.P. Blavatsky. Een keurige uitgave waarin ook aandacht is voor de grote invloed van Blavatsky op het 'nieuwe denken' en haar voorspellende inzichten met betrekking tot de wetenschap.

Meer boeken over de theosofische geschiedenis