Theosofia, Juli/aug. 1965, pag. 170, 5e hoofdstuk van ...?

Zelfbeschouwing

Thomas Kempis

Wij kunnen niet al te veel op onszelve vertrouwen
dikwijls ontbreken ons immers genade en inzicht,
er is in ons slechts weinig licht
en ook dit verliezen we snel door nalatigheid.
Vaak ook bemerken we niet,
van binnen zo blind te zijn.
Vaak doen we verkeerd.
Maar we doen nog verkeerder,
doordat we uitvluchten zoeken.
Door driften worden we somtijds gedreven,
en we zien dat voor ijver aan,
in anderen gispen we kleine gebreken
en aan eigen groter gebreken gaan we voorbij.
Hetgeen we van anderen hebben te lijden
dat voelen we spoedig genoeg
en daarover denken we na.
Maar hoeveel een ander van ons heeft te lijden,
dat merken we niet.
Wie op juiste en eerlijke wijze
zijn eigen daden zou wegen,
hij zou er geen reden toe vinden
streng in zijn oordeel te zijn over andere mensen.