Handelen en niet-handelen

kunnen beide in u plaatsvinden;

uw lichaam in aktie, uw denken rustig,

uw Ziel zo helder als een bergmeer.

Stem van de stilte
H.P. Blavatsky