Beste Boeken over paranormale verschijnselen, parapsychologie, paranormale vermogens en helderziendheid

De top tien paranormale boeken

Deze boeken zijn allemaal positief gerecenseerd op bol.com of oude klassiekers. 

Het Zesde Zintuig, Marianne Frederiksen

Op een adventzondag gebeurt er een wonder in de kerk van het Zweedse Ístrama. Twee kinderen, de blindgeboren Anders en de begaafde Sophie, stijgen op uit hun kerkbank. Hand in hand zweven ze naar boven, totdat het dak zich oplicht en ze naar buiten laat. Deze gebeurtenis heeft ingrijpende gevolgen. Anders begrijpt dat hij de wereld op een andere manier ervaart dan de mensen om hem heen. Sophie leert dat ze dingen ziet die anderen niet kunnen zien en beseft dat ze moet leren omgaan met deze gave, dit zesde zintuig. Achter de kinderen staan hun families, mensen die het beste van hun leven proberen te maken en nuchter reageren op de gebeurtenis.

Fredriksson vertelt een genuanceerde geschiedenis, aangrijpend, spannend en vol inzichten.

[Fictie]

Het zesde zintuig, Courtenay, H. & H. Courteney

Een heldere combinatie van persoonlijke ervaringen en experts, zodat bijvoorbeeld het verschil tussen een spirituele ervaring en een psychiatrische aandoening goed wordt uitgelegd. 

In dagboekvorm gaat de schrijfster op zoek naar de werkelijkheid achter het paranormale verschijnsel, de staat van verlichting en het hervinden van haar eigen paranormale identiteit. De ontwikkeling van haar eigen paranormale vermogens ontstond na een bijna-doodervaring in 1998 waarbij zij het sterke gevoel had contact te hebben met de overleden lady Diana. Op haar zoektocht spreekt zij met vele gerenommeerde wetenschappers en verlichte spirituele goeroes. Zij probeert door middel van wetenschappelijke onderbouwing en gedocumenteerde ervaringen aan te tonen dat de geest voortleeft na het beeindigen van het fysieke leven en het bestaan van een paranormale werkelijkheid te bevestigen. Tijdens een wetenschappelijk experiment toont zij met de hulp van een medium aan dat zij contact heeft met lady Diana, maar een kritische lezer zou het toch als een vorm van een anticlimax kunnen ervaren. Een makkelijk leesbaar boek met interessante wetenschappelijke onderbouwingen voor het bestaan van een paranormale werkelijkheid.

Gewoon Marion: Wonderen via een medium, Marion Berndsen

Marion Brendsen vertelt in dit boek openhartig over de vele verrassende ontwikkelingen en gebeurtenissen die zij als medium meemaakt. Ze schetst een beeld van haar leven, maar haar boek is vooral een verfrissende kennismaking met wat mediumschap inhoudt. Het laat meer zien van het leven aan 'gene zijde 'en de entiteiten die ons van daaruit begeleiden op onze weg door het 'aardse' leven. Marinus levensverhaal krijgt een bijzondere climax in een serie channelingen, waarin zij de directe spreekbuis is van hoge entiteiten in de goddelijke Kosmos. De boodschappen zijn meer dan opmerkelijk en bieden een zeer verrassende blik op de ontwikkeling van de mensheid in de komende millennia.

Zo boven zo beneden, Klooster, M. van der

Dit boek vertelt een waar gebeurd verhaal. Vanaf haar veertiende jaar heeft Monique van der Klooster al indrukwekkende paranormale ervaringen gehad, waar ze in eerste instantie erg bang voor was. Ze voelde zich vanaf die tijd gesplitst in twee werelden, waarbij de geestelijke wereld steeds iets sneller bleek te gaan dan de aardse. Deze wereld, die niet gezien werd door derden om haar heen, riep vele vragen op. En wanneer het ene antwoord duidelijk werd, diende zich alweer een nieuwe vraag aan. Ze voelde zich al die tijd wel geleid door de spirituele wereld.

Toevallige signalen, Marianne Lensink

In haar vorige boek 'Gestuurd toeval', waarin ze haar rouwproces na de dood van haar man beschreef, heeft de schrijfster reacties van lezers gevraagd over onverklaarbare ervaringen rondom de dood van mensen. Deze heeft ze hier gebundeld omdat ze vindt dat deze ervaringen nog te veel taboe zijn en dus worden verzwegen uit angst niet geloofd of niet serieus genomen te worden. 

Na een voorwoord door Pim van Lommel, de Nederlandse cardioloog die wetenschappelijk onderzoek naar bijna dood-ervaringen heeft gedaan, volgen samenvattingen van en integraal opgenomen verhalen die zijn onderverdeeld in negen rubrieken, b.v. verschijningen, dieren, geuren, kinderen.

Per rubriek is een sub-inhoudsopgave in een heel ouderwets lettertype opgenomen. Zo beschrijft ze hoe overledenen enige tijd na hun dood door levenden werden gezien (verschijningen), gehoord (klok laten slaan) of geroken (pijptabak). Na lezing is duidelijk dat contact tussen overledenen en levenden wel degelijk mogelijk is; zeker voor de mensen die het ervaren hebben, is het een realiteit, die helpt het rouwen te vergemakkelijken. Een boek dat troost zal bieden aan een groeiende groep mensen met soortgelijke ervaringen.

Gluren de doden als we douchen? Concetta Bertoldi

In Gluren de doden als we douchen? beantwoordt het bekende medium Concetta Bertoldi voor eens en voor altijd alle vragen die je over het leven na het leven zou willen stellen.
Van de meest bizarre, de meest indringende, tot de meest emotionele vragen die recht uit het hart komen. De antwoorden van Bertoldi zijn humoristisch, indringend en aangrijpend, maar boven alles altijd eerlijk.

Paranormaal zijn we allemaal, Christian Vandekerkhove

Paranormale gaven, zoals helderziendheid, psychokinese, telekinese en het uittreden van de geest, behoren tot de buitenzintuiglijke waarnemingen, waarbij objecten kunnen worden ervaren ongeacht hun relatie tot de waarnemer. 

In dit boek, samengesteld door een parapsycholoog, wordt op geserreerde wijze uitleg gegeven over deze verschijnselen. Met behulp van de opgenomen tests en oefeningen kan zelfonderzoek worden gedaan naar sluimerende paranormale gaven. 

De auteur heeft gekozen voor het weergeven van een groot aantal korte beschouwingen van algemene aard, een soort concordantie, waarin begrippen worden gedefinieerd en ondersteund door praktische tips. Daarbij waarschuwt hij onder meer voor allerlei valkuilen, het ongecontroleerd experimenteren en frauduleus handelen door charlatans. Naast praktisch-tipgevend is het boek, gesteld in eenvoudige taal, doorspekt met historische anekdotes. Deze kleine encyclopedie van het paranormale wordt afgesloten met een literatuurlijst en index.

De Chakra's, C.W. Leadbeater

We waren het al bijna vergeten, maar Charles Webster Leadbeater was echt verantwoordelijk voor de introductie van het begrip 'chakra' bij het grote publiek. Een paar jaar terug verwees nog elk boek over helderziendheid naar deze klassieker, maar nu niet meer. Dat maakt het echter niet minder belangrijk.

De mens - zichtbaar en onzichtbaar, C.W. Leadbeater & Besant, A.

Behorend bij het boek 'de Chakras' is ook dit een klassieker. Voor het eerst werd het aura, met al zijn niveaus en complicaties, buiten de geheimhouding van de mystici gehaald. 

Met informatie over de betekenis van de verschillende kleuren in het aura.

De wetenschap der Sacramenten, C.W. Leadbeater

In de esoterische traditie wordt gedacht dat rituelen kracht hebben: op de onzichtbare niveaus gebeurt er van alles. 

Dit boek gaat over de diepere niveaus van de Katholieke eredienst, zoals uitgevoerd door de Vrij Katholieke kerk.

Meer spirituele boeken

Meer spirituele boeken, en boeken over bijna dood ervaringen