Occultisme in theosofische zin

Chelas en Mahatmas

Algemeen

Geschiedenis

Door H.P. Blavatsky werd het woord occultisme gebruikt in de zin van: het ontwikkelen van occulte vermogens voor altru´stische doeleinden. In feite raadde zij het ontwikkelen van deze siddhi's (bijv. Helderziendheid) niet echt aan. Altruisme en zelfinzicht waren belangrijker. Onderstaande artikelen geven meer details over het pad van de chela (= discipel) en de mahatma (= adept, meester enz.) naar Boeddhaschap. De Meesters vormen samen met de hogere ingewijden de Witte Broederschap. Wit omdat de magische vermogens onzelfzuchtig gebruikt worden. Broederschap omdat ze samenwerken, wat ook kan als je altruistisch bezig bent.