Spiritualiteit en Religie Links

Websites in Nederland en Belgie

Overpeinzende spiritueel weblog
Denkend over het leven, spirituele groei en meer overpeinzingen
Rishis
Saskia Beugel's site over haar Rishis project: ze organiseert bijeenkomsten in en rond Amsterdam en heeft een actief groeps blog op de site. Ondewerpen als shamanisme, boeddhisme, spirituele groei, karma etc. Ik (Katinka) gastblog er eens in de maand.
Parapsychologie
over helderziendheid, spiritualiteit en dergelijke: nuchter bekeken.
Gnostiek op de site van Bram Moerland  
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus speelt in de gnostische teksten een geheel andere rol dan in het traditonele, kerkelijke christendom. Hij is geen wonderdoende god, maar een boodschapper die de mens komt oproepen 'zichzelf te herinneren'.
Au Bout Du Monde
spirituele boekhandel te Amsterdam
Astrologie
Informatie over astrologie (Nederlands en Engels)
 Yoga Instituut Anand Aadhar  
met vertalingen van o.a. de Bhagavad Gita en andere texten over Indiase spiritualiteit.
Nederlandse vertaling van de Bhagavad Purana
De vertegenwoordiger van Vishnu op aarde heet in dit boek de Fortuinlijke. We kennen Hem met name bij de namen van Heer Rāma en Heer Krishna. (etc.)
Harry Potter voor Zoekers
Voor zoekers die de diepe geestelijke fundering van Harry Potter willen onderzoeken.
LotusCirkel Breda
Activiteiten en artikelen over de oude wijsheid.
Over Sekten - Nieuw Acropolus in het bijzonder
De godsdienstwetenschappers wilden vorige week gewoon rustig congresseren over sekten. Een al te partijdige extreem-rechtse spreekster? Ach, kan gebeuren.
Innerlijk Besef
stichting met als doel innerlijke groei en spiritualiteit, via lezingen e.d. in het noorden van Nederland.
WvA: Stichting Werkgemeenschap voor Astrologen
theosofische astrologie. Informatie over hun ideeen, zie "Urania".
Spirituele Spreuken en Citaten Trekken  Spiritualiteit
online een toevallige spreuk vinden die bij jou situatie past, hoop je dan
Gelukskoekjes - spiritueel
online een toevallige spreuk vinden die bij jou situatie past, hoop je dan
Universeel geloof
Lang essay over het belang en de waarde van geloven zonder grenzen en dogma's.

Links over religie en spiritualiteit op deze website