Boeken over Karma en Reincarnatie

Karma, ziekte en de weg naar genezing, Meester Lanto

De basis stelling is dat esoterisch gezien ziekte ook een karmisch verschijnsel en dus een gevolg van wat je eerder zelf veroorzaakt hebt. Wanneer je ziek bent, geeft dat aan dat er een disbalans is. Je kunt die herstellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door jezelf te bevragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepteren?

Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. Je kunt er wel in ondersteund worden en je zelfhelend vermogen is heel groot..

Karma en reincarnatie: een zoektocht naar liefde en logica in het leven, Albert Bodde (ankertje 284)

Albert Bodde is redacteur bij Ankh Hermes. In dit werk geeft hij een overzicht van de leer van karma, en reincarnatie, zet ze in historisch perspectief, plaatst ze in het kader van de universele scheppingswetten en het Christendom.

Een uitstekende inleiding op het onderwerp.

Karma, reincarnatie en Christelijk Geloof, Hans Stolp

Hans Stolp is bekend als de successvolle spreker die spiritualiteit en Christelijke traditie bij elkaar brengt. In dit boekje gaat hij in op de vraag of Christendom en de leer van Karma en Reincarnatie te verenigen zijn. Uiteraard komt hij tot de conclusie dat dit geen probleem is.

Karma: de gebruiksaanwijzing, hoe jij het lot je wil op legt, Aljoscha A. Schwartz

Karma is een woord dat te pas (werken aan goed karma) en te onpas (karma verwarren met het lot) wordt gebruikt. Maar wat is het nou precies en wat kun je ermee in het dagelijks leven? Schwarz en Schweppe, bekend van hun succesvolle boek 'De 7 geheimen van de schildpad', geven met humor en wijsheid uitsluitsel. Karma is een 2500 jaar oud spiritueel concept uit India dat stelt dat iedere gedachte en iedere handeling gevolgen heeft – het is de wet van oorzaak en gevolg. Karma staat haaks op de idee van een straffende of belonende godheid: een goede daad heeft prettige gevolgen, een slechte daad onprettige.

Bewijzen van reincarnatie, Ian Stevenson

Aan de hand van herinneringen aan vorige levens van jonge kinderen overal ter wereld geeft Ian Stevenson aan wat de wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat er zoiets als reincarnatie is.

Reincarnatie: denkbeelden en ervaringen, H.W. ten Dam

Meta onderzoek naar het onderzoek van 400 reincarnatie onderzoekers. Goed overzicht van de stand van het veld.

Karma als kans: zingeving en koersbepaling in het dagelijks leven, M. van Doorn

Ieder mens loopt teleurstellingen op. Juist het feit dat we teleurgesteld kunnen raken, vertelt ons dat we verwachtingen hebben, dat we diep in onszelf weten hoe de wereld, de medemens, wijzelf kunnen zijn. Deze verwachtingen zijn verbonden met idealen, met kwaliteiten die we als mens in dit leven kunnen ontwikkelen. Het karma helpt ons door ons systematisch te confronteren met onze onvolmaaktheid en biedt ons de kans het anders te doen dan onze voorgangers. 

Dit boek is een hulp voor een ieder die meer zicht wil krijgen op de verborgen drijfveren van het leven: Hoe leer je je eigen - lichamelijke, psychische en geestelijke - behoeften kennen? Hoe ontwaar je achter de systematische teleurstellingen je diepste idealen? De auteur hanteert een modern uitgewerkt karma-begrip dat uiterst behulpzaam is bij de zingeving van het leven en het positief benutten van niet eerder ervaren mogelijkheden.

Toch Reincarnatie: verslagen en veronderstellingen over wedergeboorte, J.B. Delacour

Goed geschreven overzicht van wetenschappelijk materiaal over reincarnatie. Delacour maakt een duidelijk onderscheid tussen ervaringen in trance en bij vol bewustzijn. Voor sceptici zullen de getuigenissen van bekende wereld burgers als Henry Ford en generaal George Patton een duidelijke meerwaarde hebben.