Author and Founder of Theosophy Helena Blavatsky (1831-189), 1860S
H.P. Blavatsky

Inleiding in de theosofie

Theosofie is een gevarieerd onderwerp dat in feite alle aspecten van het leven en alle wetenschappen bestrijkt. Het is dan ook niet vreemd dat er theosofische termen zijn die in gewoon Nederlands niet voorkomen. Veel van deze termen komen uit het Sanskriet, de heilige taal van India. Om de studie en deze website voor mensen die nog niet veel van theosofie af weten makkelijker te maken heb ik een woordenlijst samen gesteld van de meest veel voorkomende termen. Deze theosofische termen zijn in veel gevallen erg handig om een beeld te krijgen van welke aspecten van de werkelijkheid theosofen zich zoal op richten. 

Boeken over Theosofie