Dalai Lama
Toegeschreven aan H.H. de Dalai Lama

Korte Spirituele Citaten en Spreuken

Wijze gezegden - spreuken en gezegden uit de hele wereld

Oosterse en Westerse gezegden en Inspirerende spreuken

Over de hele wereld wonen wijze mensen. Hier verzameld de essentie van de wijsheid en inzichten van wijsgeren (mannen en vrouwen) - in korte citaten, gezegden en spreuken. Deel je eigen favoriete spreuken en citaten, en geniet van de woorden van Paulus, Boeddha, Thich Nhat Hanh, Jiddu Krishnamurti en Blavatsky.

Hieronder vind je mijn favoriete spirituele spreuken en links naar nog meer citaten, spreuken en gezegden. Deze selectie bevat spreuken van bekende en onbekende mensen. Van India naar de Tao, van West naar Oost.

Tap de wijsheid van diverse spirituele en religieuze tradities, zoals Boeddhisme, HindoeÔsme, Yoga en Theosofie.

Citaten en spreuken over vriendschap

"Vriendschap is als een klavertje vier: moeilijk te vinden, maar als je het toch vind heb je heel veel geluk!"
Anoniem

Meer over vriendschap

Kort Citaat over Liefde van Jiddu Krishnamurti

De wijsgeer uit India

Weet je, de mens praat eindeloos over liefde: heb je naaste lief, heb je God lief, wees vriendelijk. Maar zoals het nu is ben je net zo min vriendelijk als zachtaardig. Je bent zo op jezelf geconcentreerd, dat het je ontbreekt aan liefde. En zonder liefde is er alleen verdriet. Dat is niet zomaar een aforisme, dat je kunt nazeggen. Je moet dit ontdekken, je moet het tegenkomen. Je moet er hard voor werken. Je moet er voor werken met inzicht in jezelf, zonder ophouden, met hartstocht. Hartstocht is iets anders dan lust; wie niet weet wat hartstocht is, zal nooit de liefde kennen. Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven.

Meer citaten van Jiddu Krishnamurti

Meditatie Citaat van Thich Nhat Hanh

Zen Boeddhistische wijsgeer

Buddha kreeg de volgende vraag voorgelegd: "Welke meditatie beoefenen u en uw leerligen?

Hij antwoorde: "we zitten, we lopen en we eten."

De vraagsteller merkte op: "Maar mijnheer , iedereen zit, loopt en eet."

Boeddha vertelde hem: "Als we zitten, weten we dat we zitten. Als we lopen, weten we dat we lopen. Als we eten, weten we dat we eten."

Meestal verliezen we onszelf in het verleden of worden we weggevoerd naar de toekomst. Als we aandachtig zijn en in direct contact met het huidige ogenblik, verdiept zich ons inzicht in wat er in en om ons heen gebeurt, waardoor we geleidelijk vervuld worden van instemming, vreugde, vrede en liefde.

Lichaamshouding - een inzicht van Sogyal Rinpoche

De lichaamshouding inspireert de persoon.
Als u rechtop loopt verandert uw uitdrukking.
Alles in u wordt anders.

Over tijdelijkheid - Boeddha gezegde

Boeddha spreuken en gezegden

Alles wat een begin heeft,
heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Taoisme

Wees ontvankelijk als het water, onpartijdig als het vuur, meegaand als de lucht en vrijgevig als de aarde.

Bron: Alex Mero (Boek: De Gave)

Algemene spirituele citaten

je bent alleen zo groot
zoals je hart je laat zijn
en je bent alleen zo klein
zoals de wereld je laat lijken
en wanneer het hard wordt
en het voelt alsof je gaat vallen
kijk naar de goeie kant
je bent zeker groot genoeg

Christopher Drew

Waar een wil is...is een weg.
Waar een weg is...kun je vallen.
Waar je valt...moet je opstaan.
Zodra je bent opgestaan...vraag je om hulp.
Heb je hulp gevonden...probeer je het nog een keer.
En zo zul je moeten door gaan totdat je je doel vindt.
De vraag is alleen...Hoelang zal het duren?

Miss Bulhan

Als ik er ben, is de dood er niet, als de dood er is, dan ben ik er niet.
Epicurus

Theosofische spreuken en gezegden

Het Hart van het Universum - Gezegde van H.P. Blavatsky

Er is een weg, steil en doornig,
met alle denkbare gevaren,
maar toch een weg,
en hij leidt naar het Hart van het Universum.

Ik kan u zeggen,
hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen,
die alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor eeuwig sluit.

Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen.

Voor wie overwinnend doorgaan is er een beloning voorbij woorden:
het vermogen de mensheid te zegenen en te redden.
Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.

H.P. Blavatsky (uit W. Kingsland, De Ware H.P. Blavatsky, 1932, Amsterdam. Vertaling ietwat gemoderniseerd)

Vrede en rust vinden.... wijsheid van Annie Besant

Daar waar de geest tot rust komt, gekalmeerd door de aanraking van de natuur, ver weg van het menselijk leven, hoe belangrijk zijn daar nog de dwaasheden, de ergernissen van de sociale maalstroom van werk en spel? Wat doet het er daar nog toe of we in een of andere onbeduidende strijd faalden of succes hadden, wanneer we het door die van vrede oververzadigde atmosfeer bezien?

Wat maakt het uit dat we kleinerend behandeld werden door de een of geprezen door de ander? Door afstand te nemen van die maalstroom, door onszelf los te maken van die woelige wateren, krijgen we er opnieuw zicht op en we zien wat een kleine rol deze uiterlijke dingen in ons ware leven zouden moeten spelen.

De Plaats van Vrede, door Annie Besant - onvoorstelbaar relevant artikel geschreven in de jaren 20

Islam en Soefisme

Begeerte - een gezegde uit de Bhagavad Gita

Krishna gezegde over liefde en verlangen

Als iemand alle begeerten, binnentredende in het hart, verwerpt, is hij diep tevreden in het Zelf.

Bhagavad Gita (II.55)

Zelfkennis - een inzicht van Satya Sai Baba

Zelfkennis en kennis van God
verschillen niet van elkaar.
Zij bevatten dezelfde spirituele wijsheid,
de enige goddelijke kennis.

Christendom en Bijbel Citaten

Zelf denken - een gezegde van Paulus in de Bijbel

Onderzoekt alles, behoud het goede.

Bijbel citaat: Apostel Paulus, 1 Thessalonians 5: 21

Boeken over spiritualiteit