Hermes en Hermes Trismegistus

De Griekse God Hermes en de Hermetische figuur Hermes Trismegistus zijn beide onderdeel van de westerse spirituele traditie. Hieronder uitleg over hun geschiedenis en symbolische functie. Het theosofisch deel van deze website is naar hen genoemd: Hermes. Ook de nieuwsbrief van Katinka Hesselink Net is naar deze beide heren genoemd: Hermes7

Hermes, de Griekse boodschapper der goden

Hermes was de zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Hij is de god van de handel, het verkeer en de welsprekendheid. Ook is hij de boodschapper der goden en geldt als de patroon van reizigers en dieven. Afkomstig uit het herdersland ArcadiŽ, was Hermes ook de nomios, weidegod, die herders en kudden beschermde. De hermen, steenhopen die de weiden afbakenden en later de wegen markeerden, waren aan hem gewijd. Het equivalent in de Romeinse mythologie is Mercurius.

Hermes werd geboren in ArcadiŽ. Als kind vond hij de lier uit door het schild van een schildpad met snaren te bespannen. Ook stal hij in zijn jeugd een in de buurt grazende kudde runderen toebehorend aan Apollo. Toen de rechtmatige eigenaar ontdekte wie de diefstal op zijn geweten had, bood Hermes ter verzoening zijn lier aan. Apollo schonk Hermes daarop zijn kerykeion, de met slangen omwonden staf, die sindsdien zijn vaste attribuut is. Verder wordt hij gekenmerkt door een (al dan niet gevleugelde) reishoed (petasos) en gevleugelde sandalen (talaria).

Zeus stelde Hermes aan als bode van de Olympische goden, als psychopompos, gids van de zielen der gestorvenen naar de onderwereld, en ten slotte als beschermer van Io. Een van de opdrachten die hij handig wist uit te voeren, was het doden van Argos.

Als god van de koophandel, waarbij overleg en slimheid vereist zijn, was hij zelfs de beschermer van dieven en bedriegers. Zijn karakter was vriendelijk, hij was de mens goedgezind en elk buitenkansje dankte men aan hem. Daar hij heraut (wapenbode, aankondiger) was, gold Hermes ook als de schenker van welbespraaktheid en overredingskracht.

Lateren zagen in hem zelfs de uitvinder van het schrift, de wiskunde en de astronomie. Allerlei nuttige en aangename zaken werden aan Hermes toegeschreven, zoals de lier, fluit, maten en gewichten en ook de sport. Ook werd Hermes beschouwd als god van de slaap en de dromen: door aanraking met zijn herautstaf of met zijn door hem door Apollo geschonken gouden toverstaf opende en sloot hij ogen.

De Romeinen kenden als god van handel en winst Mercurius, die wellicht van Griekse oorsprong was en later geheel met Hermes werd vereenzelvigd. [bron: wikipedia, okt. 2006]

Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus is een mythische figuur, wiens naam "Hermes de drie-maal grootste" betekent (grootste filosoof, priester en koning); afgeleid van Ερμης ο Τρισμεγιστος (Hermes ho Trismegistos), de Griekse naam van de Egyptische god van de wijsheid en het schrift Thoth.

Hermes Trismegistus fungeerde als profeet en als spiritueel leider van de hermetiek. Hij was een inspiratie voor de westerse alchemie, astrologie en het occultisme.

Gedurende de Middeleeuwen werd een grote reeks van geschriften aan hem toegeschreven, bekend onder de naam Hermetica, waaronder de Smaragden Tafel en de Corpus Hermeticum.

Hij is het meest bekend van zijn axioma uit de Smaragden Tafel: "zo(als) boven, zo (ook) beneden.", verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de microkosmos en de macrokosmos. Dit wordt ook wel het hermetisch axioma genoemd en is tegenwoordig in theosofie en New Age weer erg relevant.

Tegenwoordig wordt aangenomen dat Hermes trismegistus een naam is die niet door een persoon, doch door een stroming werd gehanteerd. [bron: wikipedia, okt. 2006]