Brief aan Annie Besant, van Meester Koot Hoomi, volledige versie (Engelse versie)

Historisch overzicht

De complete versie van deze brief werd voor het eerst gepubliceerd in 1987, in de "Eclectic Theosophist", n. 101, Sept/Oct. De eerste zin van de brief is een verwijzing naar meneer B.K.Mantri, die een brief schreef aan Annie Besant, waarop op de achterkant de brief van meester K.H. verscheen. Hier volgt de complete brief, de zaken die in andere versies weggelaten worden , zijn in hoofdletters geschreven:

"Een helderziende en een pranayamist die in verwarring is geraakt door de vaagheid van leden van de T.V. De Theosofische Vereniging en haar leden zijn langzaamaan bezig een geloof te fabriceren. Een Tibetaans spreekwoord zegt "Uit goedgelovigheid groeit goedgelovigheid en eindigt in hypocricie." Er zijn er zo weinig (onder de leden, Katinka) die ook maar iets van ons kunnen weten. Moeten we gunstig gestemd worden en moeten er idolen van ons gemaakt worden? MOET IN DE PLAATS VAN DE OUDE ONTPLOFTE GELOVEN DE DRIEEENHEID VAN DE GEZEGENDE M., UPASIKA* EN JOUZELF KOMEN? WE VRAGEN NIET OM AANBEDEN TE WORDEN. DE DISCIPLE ZOU OP GEEN ENKELE MANIER MOETEN WORDEN GEKETEND. PAS OP VOOR ESOTHERISCH PAUSSCHAP. Het intense verlangen om Upasika direct weer te zien reincarneren heeft een misleidend Mayavische ideatie doen onstaan. Upasika heeft nuttig werk te doen in hogere regionen en kan niet zo snel weer terug komen. De Theosofische Vereniging(T.V.) moet veilig de nieuwe eeuw in geleid worden. JIJ BENT AL ENIGE TIJD ONDER MISLEIDENDE INVLOEDEN. VERMIJD TROTS, VERWAANDHEID EN LIEFDE VOOR MACHT. LAAT JEZELF NIET DOOR EMOTIE LEIDEN, MAAR LEER ALEEN TE STAAN. WEES PRECIES EN KRITISCH, LIEVER DAN GOEDGELOVIG. DE FOUTEN UIT HET VERLEDEN IN DE OUDE RELIGIES MOETEN NIET VERBLOEMD WORDEN DOOR MIDDEL VAN DENKBEELDIGE VERKLARINGEN. DE ESOTHERISCHE SCHOOL(E.S.) MOET OP ZO'N MANIER HERVORMD WORDEN DAT ZIJ NET ZO ONSECTARISCH EN ZONDER GELOOFSBELEIDENIS IS ALS DE T.V.. ER MOETEN WEINIG REGELS ZIJN EN DE REGELS DIE ER ZIJN MOETEN SIMPEL ZIJN EN VOOR IEDEREEN ACCEPTABEL. Niemand heeft het recht om te claimen een autoriteit te zijn voor een leerling of diens geweten. Vraag de leerling niet wat hij gelooft. ALLEN DIE OPRECHT ZIJN EN ZUIVER VAN GEDACHTEN/MOTIVATIE (PURE MINDED) MOETEN TOEGELATEN WORDEN. De golf van intellectuele vooruitgang moet worden gegrepen en naar spiritualiteit geleid worden. Zij kan niet in een golf van emotioneel dwepen en een geloofsysteem geforceerd worden. De essentie van de hogere gedachten van de leden in hun collectiviteit moet alle handelingen in de T.V. EN DE E.S. leiden.

Wij proberen nooit om onze wil aan die van een ander op te dringen. Op gunstige momenten laten we verheffende invloeden los die verschillende mensen op verschillende manieren beinvloeden. Het is het collectieve gevolg van veel van dat soort gedachten dat de juiste gedragslijn kan aangeven. Wij bevoorrechten niemand. De beste manier om fouten te verbeteren is een open en eerlijke bestudering van alle subjectieve en objectieve feiten. MISLEIDENDE GEHEIMZINNIGHEID HEEFT AL VEEL ORGANISATIES DE DOODSSLAG GEGEVEN. De huigelarij over de 'meesters' moet stil maar doelbewust ten einde worden gebracht. Laat men toewijding en dienstbaarheid voelen t.a.v. die Opperste Geest (that supreme spirit) waar men één mee is. Wij werken zonder naam en stil en de continue verwijzingen naar onszelf en de herhaling van onze namen veroorzaakt een verwarde atmosfeer die ons werk bemoeilijkt. JIJ KAN PAS EEN VEILIGE GIDS WORDEN TEMIDDEN VAN DE INVLOEDEN DIE IN DE NIEUWE CYCLUS BEGINNEN TE WERKEN, ALS JE EEN GROOT DEEL VAN JE EMOTIES EN GOEDGELOVIGHEID ACHTER JE LAAT. De T.V. was bedoeld als de hoeksteen van de toekomstige religies van de mensheid. Om dit doel te bereiken moeten degenen die leiden hun zwakke voorkeuren voor de vormen en ceremonies van welk specifiek geloof dan ook achter zich laten en laten zien dat ze werkelijke Theosofen zijn in zowel innerlijke gedachte als uiterlijke inachtneming van gebruiken. De grootste van jou beproevingen moet nog komen. We houden een oogje op je, maar je moet al je kracht gebruiken. K.H."


(*) voetnoot van de redactie: Upasika betekent vrouwelijke leerling, en verwijst naar H.P.B. In de Boeddhistische wereld is een upasika een vrouwelijke leek die bijna leeft als een non.