Brief aan Annie Besant, van Meester Koot Hoomi

Historisch Overzicht (Engelse versie)

Katinka Hesselink

Terug naar de brief.

De complete versie van deze brief werd voor het eerst gepubliceerd in 1987, in de "Eclectic Theosophist", n. 101, Sept/Oct.

De brief is berucht in theosofische kringen, omdat het 9 jaar na de dood van H.P. Blavatsky aan kwam, in het jaar 1900. Dit maakt de authenticiteit voor theosofen .... Maar als de brief echt is, dan bewijst dat dat de Mahatma's niet bedacht waren door H.P. Blavatsky. Een andere curiositeit is dat de brief als authentiek is gepubliceerd door C. Jinarajadasa, in "Letters from the Masters of Wisdom", first series, letter 59, p. 123, maar dat hij de brief niet volledig publiceerde. Dit boek is nog steeds bij de Adyar-T.S. verkrijgbaar, maar de weg gelaten stukken, blijven weg gelaten. C.J. motiveert dit door te zeggen dat de weg gelaten stukken gaan over het prive-leven van Annie Besant. Dit is echter niet correct. Er zijn ook zinnen en woorden weg gelaten die over het doel en de functie gaan van de ES (de esoterische school). Het is wel erg toevallig dat deze stukken nu net de vragen toe lichten waar veel hedendaagse theosofen mee worstelen, als ze over de ES na denken. De meeste bestudeerders zien dit dan ook als een vorm van censuur.

De authenticiteit van de brief wordt door sommige, maar niet door veel theosofische studenten bestreden. Over het handschrift bijvoorbeeld, zegt Geoffrey A. Barborka (een prominent theosofisch schrijver) het volgende (vertaling Katinka Hesselink):

"De brief is in het handschrift dat met de Mahatma Koot Hoomi wordt geassocieerd, hoewel de calligrafie iets verschilt van de brieven die A.P. Sinnett ontving." (1)

Over de manier waarop de inkt of het potlood op het papier is gekomen zegt hij:

"the Mahatma's letter was geprecipiteerd op het papier, niet hand geschreven, want grondig onderzoek laat zien dat elke letter het "cross-grained" effect hebben (zoals sommigen dit type precipitatie hebben genoemd). Dit is vooral te zien in de onderstrepingen en de dwars-streepjes van de t's. Bekeken met loep, blijken de letters uit smalle horizontale lijntjes te bestaan. Dit is het duidelijkst op de tweede pagina van het document, zowel boven als onder de lijn, in de gebogen letters en in de rechte letters. Dit soort schrijven kan niet met pen en inkt gedaan worden. Zij die skeptisch zijn over de echtheid van dit type precipitatie zouden moeten proberen om een woord, of zelfs slechts een letter "o" te vervalsen. Dan zijn er ook nog de karakteristieke lijnen over de letter "m" " (2)

Voor hen die niet bekend zijn met de geschiedenis van de Theosofische Vereniging (TS-Adyar), zal ik hier een korte uitleg proberen te geven van het verschijnsel precipitatie. Precipitatie is de manier waarop men zei dat de Mahatma-brieven geschreven waren. De Adept maakte een mentaal beeld van de brief. Een Chela (disciple) precipiteerde dan dat beeld van de brief in het handschrift van die adept op een stuk papier. Dit werd niet gedaan met pen of potlood, maar via occulte weg. Het fysieke mechanisme zal vermoedelijk overeenkomsten vertonen met fotokopiëren.

Daar komt nog bij het mysterie (een gebruikelijke in de Mahatma brieven) dat de precipitatie gebeurde in een envelop die al op de post gedaan was. Het is namelijk zo dat het bericht van de Mahatma op papier kwam nadat B.W. Mantri de brief postte, maar voor Annie Besant de envelop opende.

Dit voegt nog meer mysterie toe, uiteraard. For die lezers die sceptisch zijn over de mogelijkheid van dit soort mechanismen, is er altijd nog de inhoud waarop beoordeeld kan worden. Als de inhoud waardig is, is wie het ook geschreven heeft, zinnig om aan te horen. Voor mij is dit de uiteindelijke test, maar uiteraard vinden diegenen die de E.S. willen laten blijven zoals ze is, juist dat de brief om die reden niet echt kan zijn. De waarheid is altijd moeilijk te vinden. Wat wel significant is, echter, is dat de brieven die aan de Eclectic Theosophist zijn geschreven, slechts een theosofisch student aan geeft dat de brief waarschijnlijk niet echt is, terwijl vele anderen opgelucht zijn dat de brief eindelijk in volledigheid is gepubliceerd. Deze positieve reacties komen uit alle grote theosofische organisaties.

Bronnen

(1) Uit "The Mahatmas and Their Letters", by Geoffrey A. Barborka, 1973, The Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India. p. 357

(2) Ibid.