Spirituele Citaten

De werkelijkheid is één, ook al geven de wijzen er verschillende namen aan.
De Upanishads

De Boeddha wees er op dat ons idee van een afgescheiden Zelf een illusie is; in feite, een projectie door het gevoel van zelf. Klaarblijkelijk bestaat er bewustzijn, maar wat er bewust is, is een mysterie.
De Skandha’s – een kwestie van leven en dood, Cecil Messer

Karma is een onwrikbare wet
van absolute Liefde,
Rechtvaardigheid en Genade.
Sir Edwin Arnold