H.P. Blavatsky Citaten

Het occultisme is geen magie,
hoewel de magie een van zijn gereedschappen vormt.
Het occultisme is niet het verwerven van vermogens, zij het paranormaal of intellectueel,
hoewel beide hem ten dienste staan.
Noch is het occultisme het zoeken naar geluk,
zoals de mensen dit woord begrijpen;
want de eerste stap is opoffering,
de tweede verzaking.
Occultisme is de wetenschap van het leven,
de kunst om te leven.

Niemand kan boven zijn eigen individuele mislukkingen uitstijgen, zonder, hoe weinig ook, het geheel waarvan hij deel uitmaakt te verheffen.
Op dezelfde wijze  kan niemand zondigen, of lijden onder de gevolgen daarvan, in zijn eentje.
In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als
“Afgescheidenheid’.


Laat uw Ziel het oor lenen aan iedere kreet van smart,
zoals de lotus zijn hart opent om de morgenzon te drinken.

Laat niet de felle zon één traan van smart drogen voordat u
die zelf hebt afgewist van het gelaat wie lijdt.

Maar laat elke brandende mensentraan op uw hart
neerdruppelen en daar verblijven en wis hem ook nooit af voordat de
smart, die hem veroorzaakte, is weggenomen.


Er is een weg, steil en doornig, met alle denkbare gevaren,
maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen,
die alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor eeuwig sluit.
Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen.
Voor wie overwinnend doorgaan is er een beloning voorbij woorden:
het vermogen de mensheid te zegenen en te redden.
Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.

Blavatsky citaten over kerst en nieuw jaar