Contact met overledenen bij bijna-doodervaringen

BDE ervaringen en verhalen

Tijdens bijna-doodervaringen ziet men en spreekt men vaak met familieleden en kennissen, die al overleden zijn (dus nooit nog levende personen). Soms is een BDE-er er zelfs nog niet van op de hoogte dat de betreffende persoon al was overleden.

2.1 Uit: Is er leven na de dood? (I. Wilson), p. 120, bijna-dood ervaring:
"Er leken gedaanten te zijn... En toen ik naar een van die gedaanten keek, leek die zich op te lossen en ik dacht: 'O, God, dat is mijn tante Hannah!' die elf jaar geleden is gestorven. En toen zag ik mijn oom Abraham die stierf voordat ik geboren werd, en ik kende hen... Zij kenden mij ook, al hadden ze me nooit gezien... Mijn oma die ik nooit ontmoet had, mijn opa, al die mensen die ik niet gekend heb en die ik wel gekend heb en die jaren geleden zijn gestorven, of die nog maar pas zijn overleden... Toen keek ik om en ik keek naar de gedaante die naast me stond - het was mijn vader. Mijn vader stierf toen ik zestien was."

2.2 Uit: Is er leven na de dood? (I. Wilson), p. 131 (kind, 3 jaar), bijna-dood ervaring:
"... opa was er, en zijn moeder, en nog een vrouw die op jou leek ... Opa zei dat hij het leuk vond om me te zien, en zijn moeder nam me op haar schoot en gaf me een kus."

2.3 Uit: Herinneringen aan de dood (M. Sabom), p. 51, bijna-dood ervaring:
"Ik kwam op een of andere plaats waar al mijn verwanten waren verzameld: mijn grootmoeder, mijn grootvader, mijn vader, mijn oom die onlangs zelfmoord had gepleegd. Ze kwamen naar me toe en begroetten me ..."

2.4 Uit: De tunnel en het licht (R. Moody), p. 68 (kind, 7 jaar), bijna-dood ervaring:
"... onder andere haar gestorven grootouders, haar gestorven tante, en Heather en Melissa, twee volwassenen die wachtten op hun wedergeboorte."

2.5 Uit: De tunnel en het licht (R. Moody), p. 98 (professor Engelse literatuur), bijna-doodervaring:
"... mensen die al gestorven waren: een vriend van de universiteit, mijn grootvader, een oudtante en nog vele anderen."