De Theosofische Vereniging

Geschiedenis
Doeleinden
Basis gedachten
Practische Gegevens
 WWW-pagina's over theosofie

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht op 17 november 1875 te New York door mw. H.P. Blavatsky, kol. H.S. Olcot, W.Q. Judge en anderen. Het is internationaal van opzet en onsektarisch. Het hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar nabij Madras, India. Na H.P. Blavatsky's dood heeft Judge zijn Amerikaanse sectie afgesplitst. Hiervandaan zijn de andere twee organisaties ontstaan die zich Theosophical Society noemen. In Nederland onderscheiden de verschillende theosofische organisaties zich (gelukkig) door verschillende namen: De vereniging (Theosopical Society, Adyar) is de organisatie die met Olcott en Annie Besant is door gegaan. Verder heb je nog het Theosofisch Genootschap en een groep die zich ook in Nederland Theosophical Society noemt. De Theosophical Society Adyar heeft afdelingen in 49 landen. De Theosofische Vereniging in Nederland (T.V.N.) is in 1897 opgericht en maakt hier deel van uit als nationale afd. Een aantal van de websites van de andere theosofische organisaties zijn via de link-pagina te vinden.

Doeleinden van de Theosofische Vereniging

  1. Het vormen van een kern van de Broederschap de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het bestuderen van godsdiensten, filosofieŽn, en wetenschappen.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en de vermogens die in de mens sluimeren.

Basis gedachten van veel theosofen

Het ganse gebouw van de Theosofische Vereniging (Adyar) steunt op twee pilaren:

de ene is vrijheid, de andere broederschap.

Beide vormen de grondslag voor het leven zelf. Als het gevoel dat we moeten gťven er niet is, het gevoel dat niet de moeite waard is iets te bezitten dat niet voor het gehťťl is, als er geen gevoel van harmonie met anderen is, een gevoel van lotsverbondenheid, dan kan men zelfs geen begin maken met het begrijpen van de diepe wijsheid van de Theosofie.

Dus broederschap is de ene steunpilaar en broederschap omvat heel veel. Broederschap geeft uitdrukking aan zichzelf door kleine en grote daden.

Vrijheid van denken en doen is de enige manier om te voorkomen dat de Theosofische Vereniging in een secte verandert. Zolang ieder vrij is zelf te onderzoeken en een mening te vinden en er geen enkele visie door de een aan de ander opgelegd wordt, is de Theosofische Vereniging op koers.

Practische gegevens van de Theosofische Vereniging in Nederland

Hoofdkantoor: (secretariaat, uitgeverij en boekhandel):

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel.: 020 - 6765672
fax: 020 - 6757657

www.theosofie.nl ; e-mail

Doel van de uitgeverij en boekhandel:

Landelijke afdelingen van de Int. Theosofische Vereniging geven literatuur door die in dienst staat van de doeleinden van de vereniging. Het gaat over literatuur die:
- de Wetten van de Natuur en de Spirituele Krachten in de mens onderzoekt, die religies, filosofieŽn en wetenschappen vergelijkt met het doel te komen tot de Essentie:

Inzicht in de Eenheid van Leven, wat leidt naar een volkomen heroriŽntatie van het menselijk denken en functioneren, zodat een kern van bewuste broederschap gevormd kan worden die werkzaam is in dienst van de wereld.

De uitgeverij geeft Nederlandse vertalingen uit van theosofische schrijvers, meestal uitgaven van drie Engelstalige Theosofische uitgeverijen n.l.: The Theosophical Publishing Houses in Adyar (India), Wheaton (USA) en Londen.

Bibliotheek TVN:

Iedereen kan lid worden van de Theosofische Bibliotheek. Gegevens voor lidmaatschap en dergelijke: zie www.theosofie.nl. Leden van de Theosofische Vereniging zijn automatisch lid van de bibliotheek en kunnen gratis lenen. Studenten van Hogescholen en Universiteiten mogen, op vertoon van hun geldige collegekaart en een geldige legitimatie (paspoort of rijbewijs), zich gratis inschrijven tijdens de duur van hun studie. De bibliotheek is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie: Theosofische Vereniging in Nederland

Adres: Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Telefoon +31.20.6765672
fax  +31.20.6757657
e-mail: bibliotheek@theosofie.nl en info@theosofie.nl
internet www.theosofie.nl

WWW LINKS pagina's over theosofie en de Theosofische Vereniging:


Naar begin document

(laatste update 2008)