Adyardag

Katinka Hesselink 2010 (geschreven voor de viering van Loge Den Haag)

Op 17 februari 1907 om 7:17 's ochtends overleed Henry Steel Olcott, de eerste president van de Theosofische Vereniging. Hij is het meest bekend om zijn werk voor het Boeddhisme in Ceylon (Sri Lanka), maar heeft zich van 1875 tot 1907, dus 32 jaar lang, ingezet voor de Theosophical Society. De democratische grondslag van die organisatie, de loge structuur, de drie doeleinden in haar huidige formulering: het is allemaal te danken aan Olcott.

In Adyar is elk jaar na zijn overlijden een herdenkingsbijeenkomst geweest. Dit werd 'Olcott dag' (Olcott Day) genoemd. Langzaam veranderde de focus van die dag. Vanaf 1916 spraken vertegenwoordigers van de grote religies op die dag, om 7.17 uur 's ochtends. Fritz Kunz, een voormalig voorzitter van de Amerikaanse afdeling, besloot na een lang verblijf in India dat Adyar meer steun verdiende van die afdeling. Hij zette zich in om op die dag geld in te zamelen voor het hoofdkwartier in India. Het ging om het bouwen van bijvoorbeeld 'Leadbeater Chambers' waar mensen uit het Westen nu nog verblijven als ze naar Adyar gaan.

17 februari is een bijzondere dag. Niet alleen is het de overlijdensdag van Olcott, het is ook de dag waarop Giordano Bruno verbrand werd en de dag waarop Leadbeater zei geboren te zijn (onderzoek wijst uit dat die laatste feitelijk op 16 februari geboren is). Verder werd op 7 februari 1953 Nilakantha Sri Ram als 5de internationale president benoemd en overleeid Jiddu Krishnamurti op 17 februari 1986.

Dit alles sluit aan bij de observatie van H.P. Blavatsky, al in de vroege dagen van de Theosophical Society in India, dat het getal 7 een belangrijke rol speelde in haar ontwikkeling. Voorbeelden gaan over het aantal leden van nieuwe afdelingen en loges, data van vertrek en aankomst, aantal dagen reizen etc. (C.W. Vol. 2, p. 448)

We gedenken vandaag de theosofische werkers die ons voor gegaan zijn en ondersteunen we het werk in Adyar met giften – natuurlijk is dat laatste vrijwillig. Ik wil wel benadrukken dat er grote onderhoudsproblemen zijn met de gebouwen in Adyar en dat dus elke cent welkom is.

Er zijn twee potten voor donaties vandaag. Een voor het Adyar fund waaruit onderhoud op het theosofische terrein in Adyar gesteund wordt. De andere voor de Theosophical Order of Service (TOS) die de arme mensen in Adyar helpt met opleidingen en medische zorg. De TOS heeft daarnaast projecten in onder andere: Nigeria, Pakistan, de VS (Katrina), Tibet, Haiti, Singapore, de Filipijnen etc. Aandacht gaat uit naar zaken als milieu (bedreigde diersoorten), vegetarisme, onderwijs, gezondheidszorg, alternatieve geneeswijzen (Malaria).

http://www.theosophical.org/publications/questmagazine/janfeb05/rajan/index.php

http://www.teosofia.com/AdyarDay.html

http://www.theoservice.org