Bestudeer grondig de wetten van de natuur
en naarmate ge ze leert kennen, moet ge uw
leven ermee in overeenstemming brengen,
steeds uw rede en uw gezond verstand gebruikende.