Ying en Yang met i-tjing symbolenYin en Yang

Ook wel Ying en Yang, Jing en Jang etc.

Katinka Hesselink 2010

De dualiteit van het leven wordt goed voorgesteld in het Chinese Yin en Yang principe. Toch ligt eenheid ten grondslag aan die dualiteit.

In de Tao Te Ching, hoofdstuk 42 wordt gezegd (1):

De Tao schenkt 't leven aan het Ene;

Het Ene schent 't leven aan de Twee;

De Twee schenken 't leven aan de Drie;

De Drie schenkten 't leven aan alle dingen.

Hoewel de bekendste lering uit het Taoisme die van Yin en Yang is, is de filosofie van het oude China dus niet dualistisch, maar monistisch: alles komt uiteindelijk voort uit Het Ene: de Tao. 

Uit deze eenheid komt de twee: yin en yang. 

'Weinig begrip zei: "Hoe ontstonden de tienduizenden dingen binnen de vier kardinale punten en de zes begrenzingen der ruimte?" Tai Kung T'iao antwoordde: "Yin en Yang weerspiegelden elkaar, bedekten elkaar en traden met elkaar in reactie.' 

Chuang-tzu, hoofdstuk 25, naar vertaling van Legge (2)

Als je goed naar het symbool van Yin en Yang kijkt zie je dit ook: het is niet zomaar een tweeheid: het wit komt terug in het zwart en het zwart komt terug in het wit. Vrij naar Chuang-tsu: Yin en Yang weerspiegelen elkaar, bedekken elkaar en treden met elkaar in reactie. 

Betekenis en definitie van de Yin en Yang principes

Yin (ying, jin)
Vrouwelijk, vochtig, negatief, ontvangend, passief, koud, zacht en donker
Yang (jang)
Mannelijk, droog, heet, positief, gevend, actief, licht en hard

Yin en Yang moeten in evenwicht zijn in elk individu en in elke situatie. Tegengestelde krachten hebben allemaal hun plek en zullen een evenwicht vinden. Wie mee werkt aan de balans van Yin en Yang, in zichzelf of in het leven, zal gezond zijn en succes hebben. 

Hierbij is de Chinese visie als volgt: begin bij jezelf, vind harmonie in het gezin en het land en de wereld volgen vanzelf. Zoals Martin Palmer het formuleert:

In de Tao Te Ching wordt aangenomen dat elke werkelijkheid die heel even kan worden gezien paradoxaal moet zijn, of, op zijn minst, een evenwichtkunstje tussen tegengestelden. (3)

Chinese geschiedenis en ontstaan

De leer van Yin en Yang is ontstaan in het China van de vijfde tot derde eeuw voor Christus en worden populair in de eerste. Tussen 200 voor en 100 na Christus traden in China grote sociale veranderingen op. De onzekerheden waren zo groot dat waarzeggerij en dergelijke een ongekende populariteit kregen. Maar ook filosofisch werd er wat afgedacht. 

De Chinese keizer bleek niet meer alles overheersend. Ook gewone mensen speelden een rol in het goddelijk verband. Mensen begonnen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leven en hun invloed op de samenleving. 

Yin en Yang speelde daarin een grote rol. Tenslotte zijn de tegenstellingen die in het symbool vervat liggen overal terug te vinden. (4)

Bronnen

Tao te ching
Tao te ching
Tzu & Lao Tzu'

1) Wat is het Taoisme, wegen naar innerlijke wijsheid, Martin Palmer. ISBN 9021520354 (niet meer verkrijgbaar), p. 9

2) Wat is het Taoisme, wegen naar innerlijke wijsheid, Martin Palmer. ISBN 9021520354, p. 12

3) Wat is het Taoisme, wegen naar innerlijke wijsheid, Martin Palmer. ISBN 9021520354, p. 61

4) Wat is het Taoisme, wegen naar innerlijke wijsheid, Martin Palmer. ISBN 9021520354, p. 87