Beste Boeken over het Tao´sme en de Tao Te Ching

Spirituele boeken en cadeaus

Taoisme, P. de Martelaere & C. Simon

Boek met zeer goede recensies op bol.com. 

Een heldere inleiding op het filosofische Taoisme aan de hand van citaten van Lao Zi (Lao Tse: de Tao Te Ching, Dao De Djing) en Zhuang Zi. 

De auteur legt hierbij de nadruk op het verband tussen de filosofie en de Chinese geneeskunde en de Taoistische visie op gezondheid en het lichaam.

Tao van Poeh, Benjamin Hoff

Tja, hoef ik de Tao van Poeh nog in te leiden? 

Met behulp van Winnie-de-Poeh en zijn vriendjes wordt de filosofie van het Taoisme uitgelegd. Hierbij wordt de intrinsieke humor van het taoisme goed geillustreerd door de slimme opmerkingen van Winnie-de-Poeh en de oorspronkelijke illustraties van E.H. Shepard.

Tao, Kristofer Schipper

Onze eigen Nederlandse Taoisme expert Kristofer Schipper kan natuurlijk niet op deze pagina ontbreken. Hij is niet alleen praktiserend Tao priester, maar kent ook het oude chinees waarin de Tao Te Ching geschreven is. 

Dit boek beschrijft zowel de geschiedenis als de filosofie en de rituelen van het Taoisme.

Tao te ching, Tzu & Lao Tzu'

Deze vertaling in combinatie met de mooiste afbeeldingen uit de Chinese kunst, bewijst eens te meer dat de Tao Te Ching een inspiratiebron van grote betekenis is.

Het is een poetische vertaling, niet een academische.

Zhuang Zi: de volledige geschriften, Kristofer Schipper

Naast de Tao Te Ching zijn de geschriften van Zhuang Zi de basis voor het filosofische taoisme. 

Kristofer Schipper heeft een pracht taak op zich genomen deze rechtstreeks uit het Chinees naar het Nederlands te vertalen. 

De geschriften van Zhuang Zi (spreek uit: Dzwßngdze) behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi leefde in de vierde eeuw voor onze jaartelling, en was dus een tijdgenoot van Aristoteles. Hoewel dit boek in zijn geheel aan hem wordt toegeschreven, bevat het zowel zijn eigen werk als dat van zijn directe navolgers.

In deze grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappelijke kritiek gaat het in de eerste plaats om de vrijheid van de mens. Zhuang Zi waarschuwt voor alle schijnwetenschap en bijgeloof, vooroordelen en taboes, eerzucht, fanatisme, en het zinneloos najagen van het onhaalbare idealen. Hij leert ons in eenvoud en stilte, door werk en door meditatie, de Tao, de weg van de eenheid van mens en natuur, te vinden.

De top 3 Tao Te Ching vertalingen in het Nederlands

De Tao Te Ching is het meest bekende boek uit het Taoisme. Het is diverse keren vertaald in het Nederlands en Engels omdat het zo inspirerend is. Het boek Tao Te Ching of Daodejing is een van de belangrijkste geschriften van het taosme, dat naast het confucianisme en boeddhisme een van de grote drie Chinese filosofien is. Het boek stamt uit de 6e eeuw v.Chr. De teksten zijn eerst mondeling overgeleverd en rond 300 voor Christus opgeschreven. Alhoewel het niet duidelijk is of het werk afkomstig is van n of meerdere auteurs, wordt Laozi ('meester Lao' of 'oude meester') meestal beschouwd als de schrijver.


Tao Te Ching, vertaling Mitchell

Poetische vertaling via het Engels, geinspireerd op de jarenlange Zen meditaties van Stephen Mitchell.

De Tao Te Ching, vertaling Christopher Schippers

De Tao Te Ching is in het Westen vooral bekend vanwege haar poetische wijsheid. Om het boek op dat niveau te brengen, moeten vertalers echter nogal wat interpreteren - het oorspronkelijke Chinees is namelijk erg moeilijk.

Deze vertaling, met goede wetenschappelijk onderbouwde inleiding, is minder poetisch en meer verantwoord. Erg geschikt voor de semi-specialisten.

Lao Zi - Het boek van de Tao en de Innerlijke kracht, vertaling Kristofer Schippers

Na het success van de Zhuang Zi vertaling is Kristofer Schippers ook met een vertaling van de Tao Te Ching gekomen.

De levende Tao, De Complete Tao Te Ching

Wayne Dyer gaat nog een stapje verder in de gang van Chinees naar lezer: hij gebruikt de Tao Te Ching in dit boek als aanleiding voor zijn eigen filosofie van verandering.

Een internationale bestseller.