wijze spreuken trekken

Spirituele kaartjes cadeau geven


 

Mensen en groeperingen, sektes en scholen zijn slechts de eendagsvliegen van de wereld.

De WAARHEID,
hoog-gezeten op haar rots van diamant, is eeuwig en soeverein.

 

H.P. Blavatsky, Isis Ontsluierd, I, p. V (engelse versie)