Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven


Bhagavad Gita (vertaling Dra. C. Keus), p. 33
Wat nacht is voor alle schepselen, is de tijd dat de mens die zichzelf in bedwang heeft, wakker is; als alle schepselen wakker zijn, is het nacht voor de wijze zwijger ( muni ) die ziet. (1)

(1) De wijze is ontwaakt ten opzichte van dingen, waarvoor de gewone mens nog sluimert; en de ogen van de wijze zijn geopend voor waarheden, die buitengesloten zijn voor de blik van de mensen in het algemeen, terwijl daarentegen dat wat werkelijk is voor de massa, illusoir is voor de wijze.