Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven




H.P. Blavatsky, Collected Writings IX, p. 7

Het is duidelijk dat wanneer tolerantie niet het gevolg van onverschilligheid is, het moet ontstaan vanuit een zich wijd-verspreidende liefdadigheid en breed denkende sympathie. Intolerantie is vooral het gevolg van onwetendheid en jaloezie.





Eerder gepubliceerd in Hermes7