Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau gevenJiddu Krishnamurti, Toespraken met gedachtenwisseling, Saanen 1964, p. 12

Ik herhaal, dat hier geen leraar of leerling is. Ieder van ons is lerende - doch niet omtrent iemand anders. U leert niets over de spreker, noch over uw buurman. U leert over uzelf. En al lerende bent u de spreker, bent u uw buurman. Indien u over uzelf leert kunt u uw naaste liefhebben - anders kunt u dat niet en al het gesprokene zal tot louter woorden verschrompelen.