Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau geven

Rust in het hoofd is even noodzakelijk als rust van het lijf, toch houden we de eerste steeds in beweging.

Hazrat Inayat Khan