Meer spirituele spreuken en gezegden

Spirituele kaartjes cadeau gevenZij die het beste kunnen dienen, zij de het meeste helpen, zij die het meeste opgeven, zijn de mensen die in het leven geliefd worden en in de dood geëerd
, als alle vragen over huidskleur zijn weggevaagd en in een vrij land, vrije burgers elkaar op gelijke voet ontmoeten.


Annie Besant